Wanda Danuta Prus-Głowacka.

   Córka Witolda, do 1939 r. współwłaściciela majątku Dobra Rycerskie Manieczki pow. Śrem, por. rez. 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich, i Wiesławy z Koehlerów, córki Teodora P. Koehlera, właściciela majątku Sokołowo Wrzesińskie.

   Specjalista z zakresu ekonomiki produkcji rolniczej i organizacji gospodarstw, rynku rolnego, organizacji i prowadzenia prac badawczych, promocji i marketingu, zarządzania w agrobiznesie,  prac  redaktorskich i wydawniczych.

   Studia na Wydziale Ogrodniczym WSR w Poznaniu (1962-1968), potem pracownik naukowy Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. Od 1976 r. w Warszawie, w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa. W latach 1989-1992 dyrektor Polskiego Związku Ogrodniczego w Warszawie. Od 1992 do 2008 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wykładowca i organizator wystaw na MTRP  POLAGRA i POLEKO w Poznaniu. Współtwórca, redaktor i sekretarz redakcji kwartalnika naukowego „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”. Obecnie, od 2008 r. na emeryturze.

   Od 1991 r. członek Oddziału Warszawskiego PTZ. Po przerwie, od 2004 r. sekretarz w Zarządzie Oddziału Wielkopolskiego PTZ. Współwykonawca i kurator wystawy PTZ i IPN pt.: Dekret o reformie rolnej po 60-ciu latach. Dokumenty i świadectwa z czasu wygnania, związanej z konferencją naukową w Poznaniu w 2004 r., eksponowanej na 19 wystawach w kraju.
Autorka artykułów w Wiadomościach Ziemiańskich, współtwórca i współredaktor Elektronicznego Biuletynu Zarządu Głównego PTZ i strony internetowej OW PTZ. Od  2008-2011 wice prezes, a od 2011 prezes Oddziału Wielkopolskiego PTZ. W latach 2011-2014 przewodnicząca Rady Naczelnej PTZ. 

   Odznaczenia:  2004 r. srebrny Krzyż Zasługi za zasługi dla rozwoju rolnictwa na wniosek  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010 r. Medal XX–lecia PTZ  - za szczególne zasługi dla PTZ, 2013 r. nagroda Prezesa IPN dla OW PTZ „Świadek Historii”.