Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Wiadomości Ziemiańskie


NAJNOWSZY NUMER - 69 WIOSNA 2017

OSTATNIA STRONA OKŁADKI - FOTOGRAFIA Z BALU PTZ        W Warszawie „Wiadomości Ziemiańskie” można kupić:

       
- Główna Księgarnia Naukowej im. B. Prusa, Krakowskie Przedmieście 7; 

        - Księgarnia XX wieku, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 (oprócz poniedziałków)

        - Księgarnia Historyczna, al. Solidarności 105 , http://ksiazkihistoryczne.pl

        - W biuro PTZ ul. Poznańska 38 lok.2, w godzinach dyżurów, najlepiej zadzwonić tel.22 622 08 42

        - Na spotkaniach Oddziału Warszawskiego PTZ


        W kraju w Oddziałach PTZ (kontakty w zakładce "władze PTZ") 

           Kwartalnik Wiadomości Ziemiańskie

Kwartalnik Wiadomości Ziemiańskie, wydawany od 2002 r., jest oficjalnym organem prasowym PTZ. Inicjatorem jego powstania i pierwszym redaktorem naczelnym był p. Andrzej Laudowicz. Od roku 2006 do 2009 r. funkcję redaktora naczelnego pełnił  p. Wojciech Włodarczyk. Od roku 2009 redaktorem naczelnym jest p. Zofia Pacuska.

Celem pisma jest możliwie szerokie prezentowanie tematyki ziemiańskiej, zarówno w kontekście historycznym jak i współcześnie. Jest to szczególnie ważne po latach zaniechań i niechęci władz do prowadzenia badań nad tą tematyką. Naszą intencją jest dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, zarówno wywodzących się z tej warstwy jak i ludzi interesujących się historią i architekturą. Na naszych łamach publikowane są artykuły dotyczące historii ziemiaństwa i jego roli w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kraju. Prezentowane są również sylwetki i dokonania najwybitniejszych przedstawicieli i rodzin wywodzących się z tej warstwy społecznej. Dużo miejsca poświęcamy także w przedstawieniu działalności patriotycznej ziemian oraz i ich udziałowi w walkach o niepodległość Polski. Wszystkie materiały są obficie ilustrowane, korzystając z zasobów archiwów rodzinnych autorów publikacji.

Nie ograniczając się do tylko do historii staramy się również prezentować sytuację i rolę rodzin ziemiańskich we współczesnej Polsce. Regularnie publikujemy sprawozdania dotyczące spotkań i działalności naszego stowarzyszenia oraz wszelkich imprez o tematyce ziemiańskiej. Przedstawiamy również najnowsze prace i publikacje poświęcone tym zagadnieniom.

Wspieramy wszelkie starania zmierzające do odzyskania swoich siedzib przez byłych właścicieli. Szeroko omawiamy takie przykłady, pokazując zarazem ich sytuacje i rolę w nowej rzeczywistości na wsi.

Wiadomości Ziemiańskie dostępne są w najważniejszych bibliotekach naukowych kraju. Prenumerowane są także przez muzea i instytucje zajmujące się tematyką historyczną.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane publikacją swoich tekstów, które prosimy przesyłać na adres redakcji.


               Redaktor naczelny

        

                           Zofia Pacuska

          Komitet redakcyjny: Janina Budzyńska-Topolowska, Daniel Kamiński, Jerzy Krzymuski, Andrzej Marian Laudowicz, Piotr Szymon Łoś, Jacek Łowiński, Roman Mycielski, Stanisław J. Rostworowski, Marcin Schirmer.


     Wydania archiwalne
     kliknij na miniaturę by pobrać plik strony tytułowej i spisu treściWiadomości Ziemiańskie
nr 29/2007


Wiadomości Ziemiańskie
nr 30/2007

Wiadomości Ziemiańskie
nr 31/2007


Wiadomości Ziemiańskie
nr 32/2007

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 33/2008

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 34/2008

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 35/2008

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 36/2008

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 37/2009

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 38/2009

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 39/2009

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 40/2009

 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 41/2010
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 42/2010
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 43/2010
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr specjalny 2010
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 44/2010
 
Wiadomości Ziemiańskie

nr 45/2011

Wiadomości Ziemiańskie
nr 46/2011

Wiadomości Ziemiańskie
nr 47/2011
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 48/2011
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 49/2012
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 50/2012 
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 51/2012

Wiadomości Ziemiańskie
nr 52/2012 
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 53/2013
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 54/2013
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 55/2013
  
Wiadomości Ziemiańskie
nr 56/2013

Wiadomości Ziemiańskie
nr 57/2014

Wiadomości Ziemiańskie
nr 58/2014 
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 59/2014
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 60/2014
  
Wiadomości Ziemiańskie
nr 61/2015
  
Wiadomości Ziemiańskie
nr 62/2015 
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 63/2015  
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 64/2015  
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 65/2016
 
Wiadomości Ziemiańskie
nr 66/2016 
 
       

     Indeks nazwisk, pseudonimów i nazw miejscowości
     występujących w numerach 1-60 (do roku 2014)

     Indeks nazwisk, pseudonimów i nazw miejscowości
     występujących  w numerach 61-64 z 2015 r. 


     Indeks nazwisk, pseudonimów i nazw miejscowości
     występujących  w numerach 65-68 z 2016 r.      Adres do korespondencji

red. nacz. Zofia Pacuska
      ul Gdańska 2 m 13
      01-633 Warszawa
      tel. 022/833 70 54
      tel. 604 123 534 
      E-mail: zpacuska@gmail.com 


Wiadomości Ziemiańskie ukazują się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Cena jednego
egzemplarza wynosi 15,00 zł plus koszt wysyłki., a całoroczna prenumerata 75 złotych.
Pieniądze należy wpłacać na konto Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, zaznaczając:
„prenumerata Wiadomości Ziemiańskich za okres….”.

 

     Warunki prenumeraty

Pismo można nabyć we wszystkich oddziałach PTZ bądź drogą pocztową,
po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

Cena jednego egzemplarza wynosi 15 zł. plus koszty wysyłki, a całoroczna prenumerata: 

krajowa - 75 zł.;

Europa - 120 zł.;

świat - 120 zł.

 

Opłaty należy wysyłać na konto: 

Wiadomości Ziemiańskie, 

ul. Poznańska 38 / 2, 00-689  Warszawa
502 683 948
Pekao SA: 48 1240 6595 1111 0010 4341 4508
z dopiskiem precyzującym tytuł wpłaty