Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Archiwum Galerii z życia PTZ

Archiwum Galerii a życia PTZ

OPŁATEK ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTZ 

 

19 grudnia 2013 r.

Fot. P. Sz. Łoś

 

 

 

 


 

Obrady Rady Naczelnej 
3 marca 2013
 
Od lewej: Jerzy Mańkowski, prezes ZG PTZ, Danuta Prus-Głowacka, przewodnicząca RN i prezes Oddziału Wielkopolskiego, Marek Łoś, prezes Oddziału Lubelskiego, Maciej Rydel,wiceprezes ZG PTZ, wiceprezes Oddziału Gdańskiego Od lewej: Roman Kraiński, prezes Oddziału Gdańskiego, Marian Wolski, prezes Oddziału Krakowskiego, Jan Ślusarczyk, prezes Oddziału Białostockiego, Jolanta Maria Świątkowska, prezes Oddziału Dolnosląskiego (Wrocław)  

  
Od lewej: Marcin Schirmer, wiceprezes PTZ, Andrzej Musiał, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Od lewej: Zofia Pacuska, redaktor naczelna "Wiadomości Ziemiańskich", Jerzy Mańkowski, prezes PTZ, Danuta Prus-Głowacka, przewodnicząca RN, Marek Łoś, Oddział Lublin, Maciej Rydel, wiceprezes PTZ i na planie środkowym Piotr Korwin-Kochanowski, sekretarz RN, prezes Oddziału Łódzkiego