Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Trybunał Konstytucyjny Sk 1/06

Krótkie przedstawienie rozpoznanej przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze Sk 1/06 wraz z podaniem przedstawionej Trybunałowi argumentacji wykazującej błędność rozpowszechnionego dziś poglądu o rzekomym jednorazowym skutku dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej polegającym jakoby na przeniesieniu z dniem jego opublikowania prawa własności wymienionych w nim nieruchomości ziemskich na rzecz Skarbu Państwa.

Dokument do pobrania