Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Archiwum

Archiwum 1     Archiwum 2     Archiwum 3


Nasi Dziadkowie. Spotkanie z p. Zofią Jabłonowską-Ratajską

     Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zaprasza na spotkanie z p. Zofią Jabłonowską-Ratajską, historykiem i krytykiem sztuki, pisarką.

     Nasz gość opowie o życiu i działalności swoich Dziadków - Józefa i Heleny z Reyów Jabłonowskich, ziemian i społeczników z Przyborowia w powiecie dębickim. 

     Ta rodzinna historia jest przykładem postaw wielu ziemian, wielu Polaków... Ta historia to także świadectwo, jak wartości przekazywane przez poprzednie pokolenia wpływają na nas współczesnych, na nas wszystkich. Nie bez powodu więc Autorka tej rodzinnej narracji nazwała ją NASI DZIADKOWIE.

 

     Zapraszamy jak zawsze w trzecią środę miesiąca, a więc 16 listopada o godz. 16.30, w sali "Przystanku Historia" Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Marszałkowska 21/25.   Góra strony


     Msza św. za zmarłych z naszych rodzin
Sekretarz Oddziału Warszawskiego PTZ informuje:
30 listopada o godz. 18:30 rozpocznie się w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu 52/54 Msza św. za zmarłych z naszych rodzin, która będzie koncelebrowana przez ks. prałata Mirosława Nowosielskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie intencji za zmarłych na adres mailowy ks. Mirosława: nowos-m@o2.pl


Góra strony

 Wywiad z ks. Janem Lubomirskim-Lanckorońskim w tygodniku "Do Rzeczy"

    Polecamy lekturę artykułu red. Wojciecha Wybranowskiego - wywiadu z p. Janem Lubomirskim-Lanckorońskim na temat reprywatyzacji. 

    Wywiad z J. Lubomirskim-LanckorońskimGóra strony 

Książka Macieja Rydla: "Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)"


    W 2015 i 2016 roku ukazała się książka Macieja Rydla: "Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)" rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie”. Jest to przewodnik po dworach i pałacach w całej Polsce i informacja o jedynym polskim dworze na Litwie (w Gaczanach), które przekazują tradycje polskiego ziemiaństwa. Przewodnik zawiera krótkie opisy 63 obiektów, w tym 42 dworów, 17 pałaców i 4 zamków. Dzięki temu przewodnikowi czytelnik może sobie zaplanować wycieczkę po całej Polsce trasą "ziemiańską", nocując wyłącznie w dworach i pałacach. 25 obiektów, spośród wymienionych w przewodniku oferuje takie usługi. Przewodnik można nabyć w cenie 20 zł w biurze PTZ w Warszawie przy ul. Poznańskiej.


 
Foto okładki książki (kliknij - będzie większe)
 

Góra strony 

Koncert w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian - relacja

     Jak ktoś sobie zażartował po koncercie: "I ZNOWU SUKCES" ;-). Sukcesem był wspaniały występ pięciorga artystów, z których największe triumfy święcił Mateusz Kasprzak-Łabudziński, do czego zaczynamy się przyzwyczajać. Nie było rzeczą kurtuazji stwierdzenie prowadzącego koncert, iż to melomani z naszego środowiska dopominali się o występ Mateusza i pytali, kiedy takowy będzie. Połączenie zaś utworów operowych z muzyką skrzypcową, a wszystko pod wspólnym mianownikiem muzyki polskiej, przy również perfekcyjnym wykonaniu grupy operowej LAKME, było doskonałym pomysłem organizatorów: Władysława Sobańskiego, sekretarza ZG PTZ, prezesa Marcina Schirmera i innych. 
     Przypomnijmy, że koncert odbył się z okazji Jubileuszu 100 - lecia Związku Ziemian i 25 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 

Dziękujemy Artystom!
Dziękujemy Organizatorom!
Dziękujemy PUBLICZNOŚCI!
Dziękujemy Darczyńcom!
Dziękujemy oczywiście Igorowi (Igor Strojecki) za kolejną już dla nas, społecznie wykonaną relację fotograficzną!

W imieniu ZG Piotr Sz. Łoś

Kliknij foto - będzie większe.


Góra strony 
Próba nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Senacie

     W dniu 19 października br odbyło się w Senacie RP posiedzenie połączonych Komisji Ustawodaczej, i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, odczas którego rozpatrywano nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie zmiany przepisu art. 156 par. 1 pkt  2 k.p.a. Podczas posiedzenia głos zabrał przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, który wyraził negatywne stanowisko w tej kwesti. Wcześniej nasza opinia, wraz z obszernym uzasadnieniem, została złożona w biurze Senackiej Komisji Ustawodawczej. 

     Wprowadzenie proponowanych zmian uniemożliwiłoby zwrot w naturze nieruchomości zabranych dekretami nacjonalizacyjnymi, a wciąż znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, po upływie 10 lat od wydania decyzji. Ponadto w wielu przypadkach nie byłoby możliwe ubieganie się o odszkodowanie z tego tytułu.

     Po wysłuchaniu naszej opinii Senacka Komiska Ustawodawcza, która zgłosiła proponowaną zmanę, w wyniku głosowania wyłączającego członków Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pretycji, cofnęła wniosek o dokonanie przedmiotowej zmiany przepisu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o co wnioskowaliśmy. Tym samym utrzymane zostało status quo, które umożliwa ubieganie się o zwrot w naturze, w określonych przypadkach, znacjonalizowanych nieruchomości.

Link do sprawozdania z posiedzenia połączonych Komisji: http://av8.senat.pl/9KU106KPCPP851

 

Góra strony 

Rzecznik Praw Obywatelskich o reprywatyzacji: wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z siedmioma konkretnymi postulatamiOdnośnik do pełnego tekstu wystąpienia RPO do Pani Premier Góra strony 
Wystąpiliśmy z prośbą do Pani Premier


     Wystąpiliśmy do Pani Premier z prośbą o utworzenie zespołu ds reprywatyzacji. Jesteśmy dobrej myśli.

     Pismo do Pani Premier w Załączeniu

Góra strony 

Wystwawa Europa w Rodzinie i połączona z nią sesja histotyczna we Wrocławiu
 

     Wystawa "Europa w Rodzinie - Ziemiaństwo Polskie w XX wieku" tym razem zagości we Wrocławiu. Jej otwarciu towarzyszyć będzie naukowa sesja historyczna "Kultura Ziemiańska rola i znaczenie w XIX i XX wieku". Otwarcie wystawy odbędzie się 24 września 2016 r. o godz. 10.00 w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184.  

 Góra strony

 


Powstaną Komisje w Sejmie - prośba o informacje o nieprawidłowościach

 


Szanowni Państwo!

     Klub Poselski Kukiz'15 złoży wniosek o powołanie Komisji Śledczej ds nieprawidłowości  przy reprywatyzacji.

     Planowane jest też stworzenie Podkomisji ds reprywatyzacji przy jednej z Komisji stałych, która pracować będzie nad ustawą reprywatyzacyjną.

     W związku z tym Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zwraca się z prośbą o możliwie najszybsze nadsyłanie informacji o wszelkich nieprawidłowościach mających miejsce w procesach reprywatyzacyjnych. Im więcej będzie argumentów dla Sejmu tym pewniej i szybciej powstaną Komisje, i rozpoczną prace. Zbieramy informacje z całej Polski, dotyczące nieruchomości w miastach, ziemi, przemysłu, handlu itp. - WSZYSTKO.

     Informacje, na razie krótkie opisy, o konkretnych sprawach prosimy przesyłać na adres ptz@ziemianie.org.pl

     Prosimy o powiadomienie możliwie największej ilości osób zainteresowanych.Góra strony 

III SPOTKANIE POKOLEŃ W KRĘGU KULTURY ZIEMIAŃSKIEJ W DROZDOWIE

     W dniu 26 sierpnia br. odbyło się w drozdowskim dworze kolejne już ziemiańskie spotkanie. W tym roku tematem przewodnim był „CZYN NIEPODLEGŁOŚCIOWY ZIEMIAN ŁOMŻYŃSKICH PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ”. Podczas spotkania wygłoszone zostały referaty, podzielone na trzy bloki tematyczne: Czas wojny, U progu niepodległości, Historie rodzin i siedzib ziemiańskich.. Całośc zakończył kameralny koncert muzyki polskiej w wykonaniu muzyków z bydgoskiej filharmonii.
     Tegoroczne sptkanie, zorganizowane w pięknie położonym wśród nadnarwiańskiech łąk, dworze należącym dawniej do zasłużonej rodziny Lutosławskich, było już trzecie z kolei. Podkreślić należy życzliwość i zaangażowanie dyrekcji Muzeum w Drozodowie w organizację imprezy. Czynny udział w niej wziął PTZ, który był jednym z patronów spotkania, a nasi przedstawiciele, zarówno z Warszawy jak i oddziału białostockiego, byli obecni na miejscu. Spotkanie przebiegło w życzliwej, rodzinnej atmosferze i było okazją do spotkania rodzin ziemiańskich, rozproszonych po wojnie, wywodzących się z regionu łomżyńskiego. Zaprezentowane, podczas referatów, dokonania tego środowiska zostaną  wydane w posesyjnej publikacji..
     Dwór w Drozdowie jest ważnym ośrodkiem kulturalnym w regionie, kultywującym pamięć o polskim ziemiaństwie, prezentującym jego dokonania i wkład w rozwój regionu. Spotkania ziemiańskie odbywają się regularnie w cyklu dwuletnim. Następne ma być poświęcone odzyskaniu niepodległości odbudowie kraju po wielkiej wojnie. 

MS

Program


Prelegenci:
Marcin Rydzewski

Pelegenci:
Tomasz Szymańslki

Prelegenci:
Marcin Schirmer

Prelegenci:
Agnieszka Łuczak
 
Słuchacze:
Krystyna Witkowska
 
Słuchacze:
Janusz Jabłoński wspomina
 
Słuchacze
...
 
Fotografia zbiorowa
uczestników na tle dworu


Góra strony  

     Wyniki głosowania na Twitterze w sprawie reprywatyzacji

     Nie tylko Warszawa.To tylko wierzchołek góry lodowej. Polska roi się od niezałatwionych spraw majątkowych. Potrzeba ustawy reprywatyzacyjnej obejmującej całą Polskę.

90% - Za

0%   - Przeciw

10% - Wstrzymało się


     Czy powinna powstać sejmowa komisja śledcza ds. zbadania nieprawidłowości w reprywatyzacji w całym kraju od 1989 r.?

86% - Tak

14% - Nie

 

 


Góra strony

Deklaracje Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za restytucją mienia


      Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński nie raz składał deklaracje gotowości zajęcia się reprywatyzacją. Nadszedł czas, by, przynajmniej niektóre z nich, ujrzały światło dzienne.

Deklaracja z 2003 roku:

List Prezesa Kaczyńskiego do Prezesa i Wiceprezesa Polskiego Związku Ziemian w Londynie 
 

Deklaracja z 2015 roku:

Materiały wyborcze śp Posła Artura Górskiego

    
 
Oczekujemy, że te deklaracie znajdą odzwierciedlenie w konkretnych działaniach Parlamentu i Rządu.
Panie Prezesie! Jesteśmy gotowi do rozmów.


Góra strony 

Otrzymaliśmy smutną informację, że w dniu 17 sierpnia b.r. zmarłAleksander Grabiński
Prezes stowarzyszenia Dekretowiec

 Nabożeństwo żałobne odbędzie się
23 sierpnia o godz. 13:00
w kościele pw. Świętego Krzyża
przy Krakowskim Przedmieściu


Wolą Zmarłego było, aby pieniądze
przeznaczyć nie na kwiaty, ale przekazać
na cele Hospicjum Domowego
Zgromadzenia Księży Marianów.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy spółczucia.

* * *
Zarząd Główny i Rada Naczelna PTZ 


Góra strony 


Zaproszenie na III  Spotkanie  Pokoleń  w  Kręgu  Kultury  Ziemiańskiej

Zaproszenie na osobnej stronie


Góra strony 

Uchwała Senatu RP w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

     W dniu 7 lipca 2016 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę powstania Związku Ziemian przy 71 głosach za, 7 przeciw, 11 wstrzymujących się. Po głosowaniu tekst Uchwały został uroczyście przekazany Prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego - Panu Marcinowi Schirmerowi. W skład delegacji PTZ wchodzili również: Stanisław Załuski - Prezes Honorowy PTZ, Julia Schirmer, Andrzej Krzyżanowski, Tomasz Gołaski.
Tekst Uchwały

Wideo z posiedzenia Senatu

Imienne wyniki głosowania (głosowanie nr 7)

Fotografie z posiedzenia z serwisu fotograficznego Senatu RP


Fotografie z posiedzenia Senatu autorstwa członków dekegacji PTZ


 


Góra strony

Zaproszenie na posiedzenie Senatu
  
 Góra strony

Debata w Senacie

    W dniu 16 maja 2016 roku dobyła się w Senacie Debata: "Ziemiaństwo Polskie. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość." Zorganizowania została przez Senat RP, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Instytut Pamięci  Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Debaty

Zapis wideo do przerwy

Zapis wideo po przerwie
Wystawa w Senacie - relacja


     11 maja 2016 roku o godzinie 12.00. odbyło się na terenie Senatu RP otwarcie wystawy  "Europa w rodzinie. Ziemianie polscy w XX wieku."

Relacja z wystawy - strona Senatu RP

Relacja z wystawy - strona IPN

Poniżej prezentujemy fotografie autorstwa Zofii Pacuskiej. Po kliknięciu pokaże się większe.
Góra strony

Zmarł Arcybiskup Gocłowski

3 maja 2016 roku odszedł do Domu Ojca

Ks.  Abp Tadeusz Gocłowski
(1931-2016)
  

Pierwszy Metropolita Gdański

Wspaniały, mądry Człowiek, Wielki Polak,
kawaler Orderu Orła Białego,
przyjaciel Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Bardzo nam Go będzie brakowało
na naszych spotkaniach


***

Zarząd Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
  
  
  

 

 
Góra strony 


Terminy spotkań Oddziału Warszawskiego PTZ

Podajemy terminy spotkań członków PTZ WARSZAWA do końca 2016 ROKU:

- najbliższe spotkanie 18 listopada w sali IPN ul. Marszałkowska 21/25, godz. 16.30,
- spotkanie Bożenarodzeniowe ( opłatek ) 22 grudnia, wtorek, godz. 16.30 Amicus, Dom Pielgrzyma, ul Hozjusza 2 godz.16.30,
- spotkania miesięczne w 2016 roku w sali IPN ul. Marszałkowska 21/25 będą odbywały się w co trzecią środę miesiąca: 20 stycznia, 17 lutego, 16 marca, 18 maja, 15 czerwca, 21 września, 19 października, 16 listopada,
- w miesiącach: 5 kwietnia i w grudniu spotkania będą świąteczne w Amicusie,
- w lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Piotr Szymon Łoś


Jubileuszowa Pielgrzymka Ziemian
wraz z Jubileuszem Cecylii Krasickiej


   Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego przy udziale Związku Szlachty Polskiej w dniach 10-11 października br. odbyli Pielgrzymkę na Jasną Górę. Wiązała się ona z kilkoma jubileuszami i rocznicami: 70-leciem uchwalenia tzw. reformy rolnej, 75-leciem wybuchu II wojny św. oraz wejściem sowietów na wschodnie tereny Polski 17 września 1939 roku. Sama Pielgrzymka była jubileuszowa, bowiem w ramach PTZ odbyła się po raz 10. I wreszcie, właśnie u stóp Pani Jasnogórskiej obchodziliśmy piękny Jubileusz – 90 urodzin pani Cecylii Krasickiej, współorganizatorki pielgrzymek – do Częstochowy, jak i na Kresy Rzeczypospolitej. Była więc okazja do wielu wspomnień.

  Mieliśmy znamienitych gości. Mszę św. w kaplicy Jasnogórskiej koncelebrował ordynariusz – senior diecezji drohiczyńskiej, bp. Antoni Pacyfik Dydycz, przy udziale ks. prałata Józefa Maja z Warszawy i naszych duszpasterzy: ks. prałata Mirosława Nowosielskiego oraz ks. Roberta Ogrodnika. Ponadto, swoją obecnością zaszczycił nas Jan Maria Jackowski, senator RP wraz z małżonką Agnieszką.

  Pięknymi słowami powitał ziemian o. Kamil Szustak, paulin:
Drodzy Ziemianie, wy dobrze wiecie, że Rzeczypospolita oparta na równości i równym prawie dla wszystkich, daje nam zawsze prawo do bycia u siebie, do bycia w domu, któremu na imię Polska. Wiemy z doświadczenia minionych wieków, że tego nikt za nas nie uczyni, powróćmy więc stąd z Jasnej Góry, do naszych środowisk, z przekonaniem, że w codziennym trudzie trzeba nam wypracowywać taki styl życia. Nie żałujmy czasu i siły, by przekonać siebie i naszych bliskich, by wartości narodowe rozwijać i umacniać, budować je na fundamencie nauki Chrystusa i Tej, co Jasnej broni Częstochowy, i jest naszą Królową.

    Pielgrzymi z przejęciem wysłuchali kazania ks. bp. A. Dydycza. Mówił on nie tylko o etosie ziemiańskim, sięgającym tradycji rycerskich. Przywołał zasadę wszystkich pokoleń, mówiącą o tym, że wierność Kościołowi jest wiernością Ojczyźnie. Z tej wierności wynikały zadania narodowe, jakie na siebie wzięło ziemiaństwo: obronę wiary, Ojczyzny, honoru i godności. I oczywiście rozwój kraju. Co ciekawe, duszpasterz przywoływał postaci i słowa autorytetów, jak np. bł. Augusta Czartoryskiego i dr. Barbary Czartoryskiej, która mówiła, iż starano się [w Jej rodzinie] służyć Polsce w różny sposób. Zarówno na frontach pól bitewnych (…), jak i w cywilnym czynie wojennym podczas okupacji czy w okresie ‘’Solidarności’’. Innym rodzajem służby Ojczyźnie, (…) jest troska o rozwój kultury polskiej oraz wychowanie młodzieży w duchu katolickim i narodowym. Pośród ludzi nauki, bp. Antoni Dydycz powoływał się na słowa naukowców: Normana Davisa, Marii Janion, Jana Kieniewicza, Józefa Holzera, jak też na „Melancholię”, obraz Jacka Malczewskiego.

    Na koniec kaznodzieja apelował o zatrzymanie dziejącej się niesprawiedliwości wobec ziemian. Nie nazywał niesprawiedliwości po imieniu, bo może ona dotyczyć zarówno spraw majątkowych, jak i godności ludzkiej, którą w przypadku całych pokoleń ziemian, a szczególnie po II wojnie św. szargano po wielokroć. Prośbę o sprawiedliwość dla ziemian biskup skierował na ręce Pani Jasnogórskiej, aby tak jak Matka Boża w Kanie Galilejskiej, porozmawiała ze swym Synem. Trudno o lepsze wstawiennictwo…

    Ostatnim akordem części religijnej Pielgrzymki, była modlitwa o wstawiennictwo św. Urszuli Ledóchowskiej, patronki ziemian, które w imieniu całego naszego środowiska odczytała Maria z Budnych Markowa Łosiowa z Lublina.

    W Sali Domu Pielgrzyma zgromadziliśmy się dwukrotnie, by porozmawiać o historii. A właściwie ją przypomnieć. Stąd też referaty i wspomnienia, dotyczące sytuacji rodzin ziemiańskich po 1-ym i 17-ym września 1939 roku, pod hasłem: „Mój ostatni dzień w domu…”. Mocne w znaczeniu wyrażonego bólu, stały się wspomnienia dotyczące opuszczenia rodzinnych domów po reformie rolnej 1944/45, w tym odczytane nieobecnej na Pielgrzymce wspomnienie p. Marii Danieyko. Referaty, wspomnienia i komentarze wygłosili: pp. Cecylia Krasicka (PTZ, O/Warszawa), Iwona Zawisza-Chrzanowska (wiceprezes O/Warszawa Związku Szlachty Polskiej), prof. Janusz Gołaski (PTZ, O/Poznań), Jan Kochanowski (PTZ, prezes O/Szczecin), Andrzej Marian Laudowicz (PTZ, członek Zarządu Głównego), Juliusz Karski (PTZ, prezes O/Warszawa), ks. prałat Józef Maj, ks. prałat Mirosław Nowosielski (kapelan PTZ O/Warszawa), Marcin Schirmer (prezes Zarządu Głównego PTZ). Dyskusję prowadził Andrzej Krzyżanowski, marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.

    Jednym z ważniejszych było wystąpienie prof. Janusza Gołaskiego, który przypomniał główne przesłania i okoliczności dotychczasowych powojennych Pielgrzymek ziemian na Jasną Górę. Wypowiedź Autora należała nie tylko do kategorii wspomnień, ale padło z jego ust pytanie: czemu mają służyć nasze pielgrzymki i w jakim stopniu spełniają swój cel? Na Jasną Górę – mówił – przybywają rocznie setki tysięcy pielgrzymów wśród których przeważają pokrzywdzeni przez ludzi, władze, obowiązujące prawo lub los. Gdy ich dotychczasowe starania o sprawiedliwość zawodzą, zwracają się do Pana Boga o pomoc za pośrednictwem Maryi, która tu na Jasnej Górze jest szczególnie łaskawa. Tu wszyscy mogą się wyżalić, tu nikt nie ma prawa zamykać drugiemu ust ani oskarżać o uprawianie polityki. Między innymi przybywają tutaj też ziemianie, choć ostatnio coraz mniej licznie. A więc nie lękajmy się! Potrzebna jest tutaj nasza obecność, wiara, modlitwa i nadzieja - konkludował prof. J. Gołaski.

    W części nieoficjalnej świętowaliśmy Jubileusz p. Cecylii Krasickiej, która obchodziła 90 urodziny! Była okazja do wspomnień, o tyle ciekawych, że Jubilatka wraz z ks. Mirosławem Nowosielskim osobiście opowiadali o tych licznych pielgrzymkach na Kresy. Pani Cecylia była ich wieloletnią organizatorką i zgromadziła wokół nich całkiem spore grono osób, nie zawsze związanych z Kresami, ale chętnie tam jeżdżących.Widomym znakiem obecności grupy ziemian na Kresach były krzyże, które kilkukrotnie ziemianie zostawiali na Górze Krzyży w Szawłach na Litwie. Ponieważ organizacja i uczestnictwo Pani Cecylii w pielgrzymkach ziemian (zarówno na Kresy, jak i do Częstochowy) były i są dla Jubilatki bardzo ważne, postanowiła Ona właśnie na Jasnej Górze świętować swoje urodziny. Uroczystość była skromna, ale dar Jubilatki, płynący z głębi serca duży. Pani Cecylia Krasicka bowiem ufundowała na Jasnej Górze kielich mszalny, będący wotum wdzięczności za Jej długie i pełne wiary oraz patriotyzmu życie.

    Uścisków, życzeń i wspomnień nie było końca!

     

A oto filmowy reportaż z pielgrzymki
Prezes Juliusz Karski w 3 Programie Polskiego Radia

W czwartek 6 listopada  o godz. 21.00 w Klubie Trójki wystąpił Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w związku z książką Andrzeja Nowaka-Arczewskiego  "My z Pałacu" prezentowaną na naszym Oddziału Warszawskiego w środę 15 października.

Zapraszamy do wysłuchania - kliknij.
Oświadczenie złożone przez Senatorów

Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc, Andrzeja Pająka,
Marka Martynowskiego i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 61. posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

    6 września bieżącego roku mija siedemdziesiąt lat od uchwalenia dekretu PKWN o reformie rolnej, który w sposób bezprawny pozbawił całe środowisko ziemian miejsc pracy, a tym samym środków na utrzymanie. Obecny stan prawny bez rozwiązania pozostawia kwestię zadośćuczynienia za znacjonalizowanie majątków ziemian. Niemożliwe jest ubieganie się przez spadkobierców majątków ziemskich zwrotu mienia lub odszkodowania. Ponadto istniejące orzecznictwo trzech najwyższych organów władzy sądowniczej w Polsce (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego) wskazuje na to, iż stoją one na całkowicie rozbieżnych stanowiskach co do skutków prawnych przeprowadzenia reformy rolnej.
    W związku z nierozwiązanym problemem restytucji mienia środowiska ziemian zwracamy się z prośbą o informację, czy rząd RP zamierza w określonym czasie przedłożyć rozwiązania ostatecznego uregulowania stosunków własnościowych w Polsce w postaci projektu ustawy reprywatyzacyjnej.

    Jan Maria Jackowski
    Maria Koc
    Andrzej Pająk
    Marek Martynowski
    Grzegorz Wojciechowski

- - - - - - - -          

Interpelacja nr 30622
do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie problemu reprywatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ziemian

Szanowna Pani Premier!
      W ubiegłym roku minęła 70 rocznica uchwalenia dekretu PKWN o reformie rolnej. Spotkała się ona z dwoma innymi rocznicami: 25 latami wolności naszego kraju i 10 latami uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej. Mimo, że od uchwalenia dekretu minęło już tyle czasu, nie zostały dotąd przeprowadzone regulacje naprawiające krzywdy, które w ówczesnej sytuacji politycznej zostały wyrządzone mieszkańcom naszego kraju.
      Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja środowiska ziemian, które oprócz pozbawienia domostw zostało pozbawione pracy. Reforma spełniła funkcję polityczną polegającą na zniszczeniu jednego z najbardziej patriotycznych środowisk. Obecnie, ze względu na brak skutecznych działań reprywatyzacyjnych ze strony Rządu, podejmowane są próby jednoczenia członków tej grupy, która pragnie walczyć o niegdyś odebrane prawa. Uregulowanie sprawy wywłaszczeń w latach 1944/45 powinno być zadaniem priorytetowym obecnego Rządu. Polska dąży do uzyskania miana nowoczesnego kraju demokratycznego i kluczowego członka Unii Europejskiej. Nie będzie to możliwe bez rozwiązania opisywanego problemu.
     Oczywiście, obecnie istnieją regulacje dotyczące kwestii zadośćuczynienia za znacjonalizowane mienie, ale dotyczą one osób, które pozostawiły swoje majątki poza granicami naszego kraju, np. tzw. zabużan. Kwestia wywłaszczonych ziemian pozostaje niestety nierozwiązana. Taka sytuacja, jak twierdzi Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, jest przejawem dyskryminacji obywateli. Zaznaczyć należy, że opisywany problem dotyczy także innych środowisk (Warszawa). Jak podaje Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, środowisko poszkodowanych szacowane jest na 1-1,5 miliona osób. Problem jest zatem palący, a brak jego rozwiązania przez Rząd prowadzi do tzw. dzikiej reprywatyzacji.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do wyżej opisanego problemu oraz odpowiedź na pytania:

1. Jakie jest stanowisko Rządu w sprawie potrzeby natychmiastowego uregulowania problemu reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ziemian?
2. Jakie działania są obecnie prowadzone w kwestii regulacji własnościowych?
3. Na jakim etapie są prace dotyczące tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej?
3. Czy prowadzony jest dialog z przedstawicielami środowisk poszkodowanych ze szczególnym uwzględnieniem grupy ziemian?

Z wyrazami szacunku

Iwona Arent
Poseł na Sejm RP
 

- - - - 

Interpelacja Posła Przemysława Wiplera
(nr 30168)
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie konieczności uchwalenia tzw. ustawy reprywatyzacyjnej

   
Szanowna Pani Premier!
    Sprawa, którą chcę poruszyć, dotyczy nacjonalizacji bez odszkodowania majątków ziemskich dokonanej przez komunistyczne władze w latach 1944–1945. Było to świadome działanie mające na celu zniszczenie ziemiaństwa, historycznej elity polskiej.
    Mimo że od powstania III Rzeczypospolitej minęło już 25 lat, wciąż nie została uchwalona ustawa reprywatyzacyjna, która w sposób ostateczny naprawiłaby stosunki własnościowe w Polsce.
    Obecny stan prawny uniemożliwia ubieganie się o zwrot mienia lub przyznanie jakiegokolwiek odszkodowania spadkobiercom majątków ziemskich przejętych na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa, których nieruchomości spełniały przewidziane dekretami normy powierzchniowe. Dotychczas uregulowano kwestię zadośćuczynienia za znacjonalizowane mienie w stosunku do tzw. Zabużan, kościołów i związków wyznaniowych oraz obywateli państw będących członkami koalicji antyhitlerowskiej. Spadkobiercy majątków ziemskich, których mienie odebrano zgodnie z komunistycznymi dekretami, nie mają żadnych możliwości, w przeciwieństwie do właścicieli nieruchomości warszawskich znacjonalizowanych tzw. dekretem Bieruta, na dochodzenie swoich roszczeń, co sprawia, że są przez własne państwo dyskryminowani.
Ponadto Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny stoją na zupełnie odmiennych stanowiskach co do niektórych skutków prawnych przepisów o wprowadzeniu reformy rolnej. Sprawia to, że części obywateli nie przysługują prawa oraz środki ochrony tych praw przewidziane w Konstytucji RP.
    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, które zwróciło się do mnie w tej sprawie, opowiada się za jak najszybszym uchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej wzorem innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i apeluje do Sejmu o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych. Uznajemy to jako obowiązek państwa polskiego wobec swoich obywateli.
    W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:
    1. Czy prowadzone są obecnie prace nad uchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej?
    2. Jeśli nie, czy Rada Ministrów zamierza rozpocząć takie prace jeszcze w bieżącej kadencji?

    Z poważaniem

    Poseł Przemysław Wipler
    Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r.


- - - - - - - - - - 

Interpelacja Pani poseł Beaty Kempy
(nr 30133)
do ministra skarbu państwa w sprawie rekompensat dla ziemian

    Szanowny Panie Ministrze!
    Do mojego biura poselskiego zwrócili się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, którzy zwracają uwagę, iż w III RP nie rozwiązano problemu rekompensat za odebrane ziemianom mienie. Wskazują oni, iż było to sprzeczne nawet z wówczas obowiązującym prawem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przedstawiciele dawnego ziemiaństwa zwracają także uwagę, iż niektóre grupy społeczne zostały już wynagrodzone za zbrodnie komunistyczne. Natomiast oni nadal nie mogą się doczekać zasłużonych rekompensat.
    W dniu 6 września bieżącego roku upłynęła 70. rocznica uchwalenia przez PKWN dekretu o reformie rolnej. Państwo komunistyczne przyznało sobie prawo do odbierania decyzją administracyjną majątków ziemian. Tym samym zlikwidowano całą warstwę ziemiaństwa, która stanowiła elitę państwa polskiego. Do dnia dzisiejszego sprawa ta nie została wyjaśniona, a poszkodowani nie otrzymali wymaganych rekompensat.
   Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o odniesienie się do wyżej wymienionej kwestii oraz odpowiedź na poniższe pytanie: Czy Pański resort planuje zająć się sprawą zwrotu majątków zrabowanych w wyniku reformy rolnej?

   Łączę wyrazy szacunku

   Poseł Beata Kempa
   Syców, dnia 18 grudnia 2014 r.

 

- - - - - - - - - - - - 

Interpelacja Posła Łukasza Zbonikowskiego
(nr 29694)
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie tzw. ustawy reprywatyzacyjnej

     Szanowna Pani Premier!
     Sprawa, którą chcę poruszyć, dotyczy bezprawnego zaboru majątków ziemskich dokonanego przez komunistyczne władze w latach1944–1945. Mimo że od powstania III Rzeczypospolitej minęło już 25 lat, wciążnie została uchwalona ustawa reprywatyzacyjna, która uregulowałaby kwestie własnościowe będące pozostałością poprzedniego ustroju. Liczba poszkodowanych w ten sposób osób jest szacowana na 1–1,5 mln.

    Obecny stan prawny uniemożliwia ubieganie się o zwrot mienia lub przyznanie odszkodowania spadkobiercom majątków ziemskich, gdyż regulacjekwestii zadośćuczynienia za znacjonalizowane mienie dotyczą jedynie Zabużan, kościołów, związków wyznaniowych oraz obywateli państw będących członkami koalicji antyhitlerowskiej – powoduje to, iż spadkobiercy majątków ziemskich uznają to za formę ich dyskryminacji.
 
  Ponadto Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny stoją na zupełnie odmiennych stanowiskach co do niektórych skutków prawnych przepisów o wprowadzeniu reformy rolnej. Sprawia to, że części obywateli nie przysługują prawa oraz środki ochrony tych prawprzewidziane w Konstytucji RP.
    Szanowna Pani Premier! Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy prowadzone są prace nad uchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej?
2. Czy członkowie rodzin właścicieli ziemskich otrzymają zadośćuczynienie za bezprawny zabór majątków ziemskich dokonany w latach 1944–1945?
3. Jakie formy ewentualnej rekompensaty przysługiwałyby spadkobiercom majątków ziemskich?

    Z poważaniem

    Poseł Łukasz Zbonikowski 

- - - - - 

Interpelacja Posła Jana Ziobro
(nr 28789)
do ministra skarbu państwa w sprawie 70. rocznicy uchwalenia przez PKWN dekretu o reformie rolnej

    Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z okazji 70. rocznicy uchwalenia przez PKWN dekretu o reformie rolnej.
    Dnia 6 września minęła 70. rocznica uchwalenia przez PKWN dekretu o reformie rolnej. Totalitarne państwo komunistyczne przyznało sobie prawo do odbierania decyzją administracyjną majątków ziemian. Tym samym zlikwidowano całą warstwę ziemiaństwa, która stanowiła elitę państwa polskiego. Do dzisiaj w III RP sprawa ta nie została wyjaśniona, a poszkodowani nie dostali wymaganych rekompensat.
    Do mojego biura poselskiego zwrócili się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, którzy zwracają uwagę, iż w III RP nie rozwiązano problemu rekompensat za odebrane ziemianom mienie. Wskazują oni, iż było to sprzeczne nawet z wówczas obowiązującym prawem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
    Przedstawiciele dawnego ziemiaństwa zwracają także uwagę, iż niektóre grupy społeczne zostały już wynagrodzone za zbrodnie komunistyczne. Natomiast oni nadal nie mogą się doczekać zasłużonych rekompensat.
    W związku z powyższym apeluję do rządu polskiego oraz Pana Ministra o zajęcie się sprawą zwrotu zrabowanych przez komunistów majątków ziemiańskich. Poszkodowanych w Polsce może być nawet 1,5 mln ludzi.
    W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z poniższym pytaniem: Czy Pański resort planuje zająć się sprawą zwrotu majątków zrabowanych w wyniku reformy rolnej?

    Z wyrazami szacunku
    Poseł Jan Ziobro
    Warszawa, dnia 25 września 2014 r. 


- - - - - 

Interpelacja Poselska Pana Posła Artura Górskiego

Warszawa 21.10 2014 r. 

Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
INTERPELACJA
w sprawie ustawowego zadośćuczynienia za bezprawny zabór majątków ziemskich w latach 1944-45

    Szanowna Pani Premier!
    Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego skierował petycję do Pani Premier, gdy jeszcze Pani pełniła funkcję Marszałka Sejmu. Petycja została wysłana we wrześniu br. w związku z 70. rocznicą uchwalenia dekretu o reformie rolnej. Autorzy petycji zauważają, że ów bezprawny dekret pozbawił całe środowisko Ziemian miejsc pracy, a tym samym środków utrzymania i doprowadził do wyrzucenia ich z rodzinnych domów - bez odszkodowania. Jedną administracyjną decycją zostało zlikwidowane ziemiaństwo jako warstwa społeczna, historyczna elita polska.
    Mimo upłynięcia 25 lat niepodległej Polski, władze naszego kraju nie potrafiły rozwiązać tego problemu, istotnego dla polskiego społeczeństwa. Nie zlikwidowano pozostałości komunizmu, nie przywrócono tradycyjnych stosunków własnościowych w Polsce, a tym samym prawa i sprawiedliwości. Ziemianie domagają się zadośćuczynienia za bezprawny zabór majątków ziemskich,  dokonany przez komunistyczne władze w latach 1944/1945, co wielokrotnie wiązało się z osadzeniem Ziemian w więzieniach lub wręcz z ich zamorowaniem jako wrogów systemu komunistycznego.
    Ziemianie słusznie stwierdzają, że podstawą każdego zdrowego społeczeństwa jest silna klasa średnia oparta na przedsiębiorczości rodzinnej. "Środowisko ziemiańskie, mimo aktywności w wielu dziedzinach życia społeczno-kulturalnego i nauki, pozostaje głęboko rozczarowane istniejącą sytuacją, często z trudem znajdując dla siebie miejsce w odrodzonej Rzeczpospolitej. Tysiące ludzi (...) mających poczucie dumy narodowej i myślących propaństwowo pozostaje w ubezwłasnowolnieniu. To są współcześni - wykluczeni". To są ludzie "wyjęci spod prawa" w tym sensie, iż "nie przysługują im zarówno prawa, jak i środki ochrony tych praw, które są przewidziane w Konstytucji, a które w stosunku do pozostałych obywateli są powszechnie stosowane".
    "Opowiadamy się - piszą Ziemianie - za ustawowym rozwiązaniem sprawy poprzez uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej wzorem innych państw w Europie środkowo- wschodniej. Powinno ono polegać na zwrocie składników majątkowych, tam gdzie jest to możliwe w naturze oraz wypłacenie rekompensaty w ekwiwalentnej wysokości, w pozostałych wypadkach. Uznajemy to jako obowiązek państwa polskiego wobec swoich obywateli, który dotąd nie został spełniony, a jest niezbędny, jeśli chcemy aby Polska była nowoczesnym państwem, w którym szanuje się prawa obywateli i własność prywatną."
    Mają świadomość, że sprawa jest trudna do rozwiązania. Dotyczy bowiem nie tylko Ziemian, ale także m.in. przemysłowców, właścicieli aptek, młynów, małych zakładów rzemieślniczych, piekarni, lasów i warszawskich nieruchomości, jak również ziemi zrabowanej tzw. kułakom, czyli zamożniejszym chłopom. (Szacuje się, że poszkodowanych lub ich następców prawnych jest ok. 1-1,5 mln. osób.) Uważają jednak, że osiągnięcie rozwiązania problemu "jest możliwe i konieczne wyłącznie na drodze dialogu z uwzględnieniem podmiotowości wszystkich stron". I konkludują: "Wierząc w dobrą wolę i mądrość przedstawicieli władz, oczekujemy niezwłocznego podjęcia poważnego dialogu w sprawie uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, ostatecznie regulującej kwestie własnościowe w wolnej, demokratycznej Polsce."
    W związku z powyższym mam następujące pytania do Pani Premier:
- Jaki jest stosunek Pani Premier do kwestii ustawowego zadośćuczynienia za bezprawny zabór majątków ziemskich w latach 1944-45?
- Czy rząd pod Pani kierownictwem ma w planach uregulowanie kwestii reprywatyzacji?
- Kiedy można spodziewać się w Sejmie rządowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej?


    Z wyrazami szacunku


    Artur Górski
    Poseł na Sejm RP


Wnuk Marszałka J. Piłsudskiego u warszawskich ziemian

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego bardzo serdecznie zaprasza na spotkanie z p. Krzysztofem Jaraczewskim, dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wnukiem Marszałka. Będzie mowa zapewne nie tylko o historii, ale i przyszłości tego nowego miejsca pamięci po J. Piłsudskim, które mogło powstać dzięki temu, że potomkom Marszałka zwrócono willę "Milusin". 


Spotkanie odbędzie się 21 stycznia (środa), o godz. 16.30 w siedzibie IPN "Przystanek Historia", ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa. 

Liczymy na Państwa obecność!Drodzy Ziemianie!

    Całemu naszemu środowisku, krewnym,  przyjaciołom, znajomym i sympatykom z okazji  Świąt Bożego Narodzenia składam życzenia wszelkiej pomyślności i radości z przeżywanych chwil oraz błogosławieństwa Bożego. Niech zbliżające się Święta upływają w rodzinnej i podniosłej atmosferze, będąc okresem wytchnienia od codziennych, przyziemnych  spraw.    Oby Nowy Rok przyniósł wszystkim spełnienie marzeń i dał siły do realizacji wytyczonych życiowych celów. Życzę, aby był to rok przełomu, w którym głos naszego środowiska stanie się istotnym elementem debaty publicznej. Wymagać to będzie dużo pracy i zaangażowania, ale wierzę, że wspólne działania, wzorem naszych Przodków, sprawią, że Nasze postulaty zyskają zrozumienie u rządzących.   

Marcin K. Schirmer

Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego


Zmarł Oskar Wilski

Z prawdziwym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś P. 

OSKARA WILSKIEGO

(1934-2014)

wieloletniego członka Zarządu Oddziału Gdańskiego

Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego,

oddanego  działacza na rzecz tradycji i wartości polskiego ziemiaństwa.

Msza św. żałobna  w dawnym Kościele Garnizonowym

w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Matejki

odbędzie się 13 grudnia, o godz. 10.00,

a uroczystości pogrzebowe 13 grudnia, o godz. 11.30

na cmentarzu „Srebrzysko”

 

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy  szczerego współczucia

 

Zarząd Oddziału Gdańskiego, a także Zarząd Główny i Rada Naczelna PTZKONFERENCJA W KOZŁÓWCE

 

Dnia 18.09.14 w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyła sie sesja naukowa pt.: „Muzea-rezydencje w Polsce – dziesięć lat później”. 

Sesja przeznaczona była głównie dla muzealników, wzięło w niej udział około 50 uczestników (w tym 5 z PTZ), 10 referatów w tym 3 dotyczące Kozłówki. Materiały będą opublikowane w 2015 lub 2016. Podczas konferencji znalazły się wątki ziemiańskie:

 1. W powitaniu gości dyrektor Muzeum Krzysztof Kornacki nawiązał do hasła obchodów „zaczęło się w Kozłówce”, pierwszego muzeum powstałego w 1944, w oparciu o mienie ziemiańskie znacjonalizowane w ramach RR. Podkreślił losy wojenne i powojenne Zamoyskich, tragedię wyrzucenia z domów rodzinnych  oraz zawarcie w 2009 ugody pomiędzy rodziną Zamoyskich a Muzeum.

 2. Dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz mówił ogólnie o problemie utraty własności ziemiańskiej w 1944 oraz o następujących potem zniszczeniach substancji zabytkowej.

 3. Katarzyna Kot w referacie „Muzeum w Kozłówce. Początek” mówiła o wejściu Sowietów, o reformie rolnej (m.in. zaprezentowała protokół przejęcia Kozłówki, przesłany przez mnie), o kolejnych działaniach organizacyjnych.

 

We wstępie do  albumu (jednego z trzech opublikowanych w 2014) „… zaczęło się w Kozłówce” zamieszczono m. in. fragment ugody zawartej z Zamoyskimi, a także informacje o konferencjach z cyklu „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”.  W albumie bardzo liczne są reprodukcje zbiorów zgromadzonych przez Zamoyskich.Przyg. Marek Łoś
 


Msze Święte dla Środowiska Ziemiańskiego
 

5 listopada, godz. 18.30 (Msza św. za Zmarłych ziemian i ich rodziny)
3 grudnia, godz. 18.30.

Msze odbywają się w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Zapraszamy w imieniu naszych duszpasterzy: ks. prałata Mirosława Nowosielskiego i ks. Roberta Ogrodnika.
Po mszy spotkanie przy herbacie. 


 

70. ROCZNICA DEKRETU PKWN O REFORMIE ROLNEJ
 
      W dniach 70. rocznicy uchwalenia dekretu o tzw. reformie rolnej w 1944 roku, Polskie Towarzystwo Ziemiaństwo zainicjowało i przeprowadziło kilka inicjatyw, związanych z rocznicą i jej publicznym nagłośnieniem – przypomnieniem. Po kolei.

    W czwartek 4 września Polskie Towarzystwo Ziemiańskie w kancelariach: prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu RP złożyło petycję, nawołującą władze państwowe do jak najszybszego uchwalenia przepisów, które pozwoliłyby na uczciwe przeprowadzenie reprywatyzacji. Apelujemy w petycji również o rozmowy w tej sprawie wszystkich zainteresowanych stron.  


    Wspólnym przedsięwzięciem PTZ i Instytutu Pamięci Narodowej (Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu pod kier. dr. Agnieszki Łuczak) i Fundacji Raczyńskich z Rogalina była dwudniowa konferencja naukowa pod hasłem „Ziemiaństwo wobec przemian gospodarczych na ziemiach polskich 1864-1944”. Wśród prelegentów i uczestników sesji byli najwybitniejsi badacze historii ziemiaństwa z różnych ośrodków w kraju za granicą: prof. Tadeusz Epsztein, prof. Jan Żaryn, prof. Jarosław Kita, prof. Marek Przeniosło, dr hab. Jerzy Gapys, dr hab. Zsuzsanna Varga (Węgry), dr Agnieszka Łuczak, dr Ewelina Kostrzewska, dr Marcin Chorązki, dr Łukasz Lubicz-Łapiński, dr inż. Marek Łoś i inni. Referaty (wraz z tekstami z poprzedniej sesji IPN/PTZ) zostaną opublikowane. Największym zainteresowaniem cieszył się drugi dzień konferencji, w którym najwięcej mówiono o przebiegu, propagandzie i skutkach reformy rolnej. 


    Także w piątek, o godz. 9 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie odprawiona została Msza św. w intencji całego środowiska ziemian i za zmarłych z naszych rodzin. Ks. prałat Józef Maj w swym historycznym kazaniu składał hołd naszym przodkom i ganił rządzących, którzy pozwalają na pozostawienie bez rozwiązania kwestii reprywatyzacji i nie reagują na ruinę dóbr kultury ziemiańskiej - de facto narodowej. Zadawał też ewangeliczne retoryczne pytanie, które wino lepsze: młode czy stare? 


    O godz. 10 odbyła się konferencja prasowa (w formie mini debaty) z udziałem dr. Bogusława Kosmusa, dr. Macieja Rydla, dr. Agnieszki Łuczak i prezesa Marcina Schirmera. 


    Zależało nam na tym, aby ważkie słowa, padające na konferencji naukowej, w mediach czy z ambony, były też jakoś udokumentowane i poparte wizualnie. Dlatego też p. Izabela Chełkowska przygotowała rekonstrukcję historyczną, pokazującą przebieg reformy rolnej 1944/45. Na salę obrad można było wejść po wcześniejszym wylegitymowaniu. Brygada parcelacyjna tj. MO z wojskiem "napastowali" ziemiankę Amelię z Dąmbskich Duninową. Potem pytali ile kto ma ziemi. Na sali wolno było pozostać tylko tym, którzy mieli poniżej 50 ha (wedle zapisów dekretu PKWN). Mini rekonstrukcja historyczna nie mogła jednak i nie przyćmiła wagi referatów historyków.


    Konferencji naukowej towarzyszyła wystawa, mówiąca o zagładzie polskich dworów, przygotowana przez dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego z zespołem IPN w Białymstoku.  


    W weekend (6/7 września) delegacja PTZ (m.in. D. Prus-Głowacka i P. Korwin-Kochanowski) uczestniczyła w Dożynkach Jasnogórskich, oddając pod opiekę Matce Bożej ziemiaństwo, w rocznicę dekretu o reformie rolnej, a z intencją, by nasze sprawy własnościowe znalazły szczęśliwy finał. 


    Wydaje się, że całkiem nieźle nasze działania zauważyły media. Poniżej przedstawiamy niektóre tylko zdarzenia medialne:


- Telewizja Polska. Relacja red. Małgorzaty K. Piekarskiej z Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego z konferencji w IPN, z udziałem: Marcina Schirmera, prezesa PTZ, dr. Łukasz Lubicz-Łapińskiego z IPN w Białymstoku, Juliusza Karskiego, prezesa Oddziału Warszawskiego PTZ, Teresy z Marchwickich Grabowskiej, spadkobierczyni majątku Przedwojewo na Mazowszu ciechanowskim
Link:http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-warszawy-i-mazowsza/wideo/05092014/16723455 - (trzeba przesunąć na 5.26 min.)


- Polskie Radio RDC Audycja red. Roberta Łuchniaka w Polskim Radiu RDC, z udziałem: prof. Jana Żaryna i Marcina Schirmera, prezesa PTZ
Link:http://www.rdc.pl/publikacja/wieczorne-polakow-rozmowy-70-lat-po-reformie-rolnej-zaiks-dla-kultury-symfonia-serc/ 

Były także informacje w serwisach Programu 1 Polskiego Radia 


Artykuły prasowe i Internet
- „Rzeczpospolita”
Link:http://www.rp.pl/artykul/1138833.html http://www.rp.pl/artykul/1138859-Rewolucja-komunistyczna-na-polskiej-wsi.html 


- „wSieci Historii”
Link: http://www.wsieci.pl/aktualne-wydanie-sieci-historii.html 


- „W Polityce”
Link:http://wpolityce.pl/historia/212622-prof-zaryn-we-wsieci-historii-bez-ziemianstwa-polska-kultura-zatracilaby-bogactwo-i-smak 


- „Gazeta Wyborcza”/PAP
Link:http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,16591513,Dwa_tysiace_polskich_dworow_popada_w_ruine.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze 


- Facebook, profil PTZ, tu także bieżące informacje
Link:https://www.facebook.com/pages/PTZ-Polish-Landowners-Association/256036448390?fref=ts 

Otwarcie konferencji Przemawia dr Agnieszka Łuczak, IPN  
Rekonstrukcja wydarzeń sprzed 70 lat.
Przed kamerą Marcin Schirmer,
prezes PTZ
Red. Piekarska Małgorzata Karolina przeprowadza wywiad z Teresą z Marchwickich Teresa Marchwicka Grabowska, jedną ze spadkobierców mazowieckiego Przedwojewa, pamiętającego M. Konopnicką. Dr Łukasz Lubicz Łapiński
w szponach TVP.
Słuchacze Prelegenci  
 
Więcej fotografii z Konferencji - kliknij
 

A oto krótki film z konferencji 

Konferencja Ziemiańska
ZIEMIAŃSTWO WOBEC PRZEMIAN GOSPODARCZYCH NA ZIEMIACH POLSKICH 1864-1944

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE
ZARZĄD GŁÓWNY

      Szanowni Państwo!
Już po raz drugi Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundacja im. Raczyńskich, zorganizowały konferencję naukową, której tematem jest historia ziemiaństwa polskiego. Tym razem historycy zajmą się aspektami gospodarczymi.

       "ZIEMIAŃSTWO WOBEC PRZEMIAN GOSPODARCZYCH NA ZIEMIACH POLSKICH 1864-1944" 

- to tytuł konferencji. Zbiegła się ona z 70 rocznicą wprowadzenia dekretu PKWN o tzw. reformie rolnej, która w sensie gospodarczym, ale i moralno-ludzkim zniszczyła ziemiaństwo. Z perspektywy tych siedemdziesięciu lat wiemy, że zniszczono podstawy gospodarcze ziemian (a więc i ówczesnego rolnictwa), część ziemian straciło życie, inni siedzieli w więzieniach UB... 

      Konferencja naukowa, na którą serdecznie zapraszamy wraz z IPN, stanowi nie tylko realizację potrzeby zbadania dziejów tamtego okresu, ale też jest dowodem na żywotność środowiska ziemiańskiego oraz jego - przy diametralnie zmienionej sytuacji - aktywności w wielu dziedzinach współczesnego życia społeczno-gospodarczego kraju. 

      Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 września 2014 r. w Centrum Edukacji Przystanek Historia w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25. Rozpoczęcie o godz. 10, a szczegóły oraz dokładny wykaz referatów i ich Autorów, znajdą Państwo w załączonym programie. 

      Pragniemy jeszcze dodać, aby nie było pomyłek - organizatorem konferencji (wraz z PTZ) jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu (pod kierownictwem dr Agnieszki Łuczak) przy współpracy Fundacji Raczyńskich przy Muzeum Narodowym też w Poznaniu, ale

                                                                                     KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W WARSZAWIE. 

     Licząc na Państwa obecność, łączymy serdeczne wyrazy, 

Marcin Konrad Schirmer 
prezes ZG PTZ
Piotr Szymon Łoś
członek ZG PTZ

Załączniki
Plakat
Program dzień 1
Program dzień 2
Wydrukuj ulotkę!Spotkanie Bożenarodzeniowe - Opłatek ziemiański Oddziału PTZ Warszawa

 

Odbędzie się 12 grudnia ( piątek ) o godzinie 16.30 w sali AMICUS ul. Hozjusza 2. Zapraszamy!

                                                                    
Msza święta za Ziemian w rocznicę, tzw., reformy rolnej

    Szanowni Państwo! W przededniu 70 rocznicy dekretu PKW o tzw. reformie rolnej będziemy modlić się za naszych Ojców i Dziadów, których władza ludowa wyrzuciła z rodzinnych domów i zabrała ich warsztat pracy. Szczególnie w tym dniu będziemy także pamiętać o wszystkich pomordowanych za wolność Ojczyzny oraz za zmarłych z naszych rodzin w okresie tego siedziemdziesięciolecia.
   Msza św. w intencji ziemiaństwa polskiego w 70 rocznicę reformy rolnej odbędzie się w kościele Najświętszego Zbawiciela przy Pl. Zbawiciela w Warszawie w piątek 5 września o godz. 9.00. Po niej zapraszamy na ciąg dalszy konferencji naukowej poświęconej gospodarce ziemiańskiej w IPN "Przystanek Historia" ul. Marszałkowska 21/25.
   Bardzo prosimy o mobilizację i przybycie na Mszę św. z całymi rodzinami.

                    W imieniu Zarządu Głównego

                    Danuta-Prus Głowacka
                    Piotr Szymon Łoś   Pielgrzymka Ziemiańska 

Komitet Pielgrzymki:

Cecylia Krasicka, ks. prałat Mirosław Nowosielski (przewodniczący), Barbara Kalestyńska,

Tomasz Brzozowski, Janusz Gołaski, Stanisław Wielowieyski

      Szanowni Państwo!

      Przyszła pora na Pielgrzymkę...

     Do Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie pielgrzymowali już nasi przodkowie, tuż przed II wojną św. Potem wielu z nas pielgrzymowało tam na własną rękę, z rodzinami. Od ponad już 20 lat ziemianie i ich potomkowie pielgrzymują pod egidą Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. O wielu też lat pod przewodnictwem niestrudzonych Organizatorów: pp. Cecylii Krasickiej (wspierającej Pielgrzymkę także finansowo) oraz naszego duszpasterza ks. prałata Mirosława Nowosielskiego.

      W tym roku pójdziemy po raz 10. Nasi rodzice, dziadkowie, ale i my, mieliśmy też w życiu pielgrzymki do... własnego domu... Albo nieraz pustego pola po nim. Bo historia nie była dla nas łaskawa i jej wichry spowodowały zagładę tychże domów. Wcześniej ich mieszkańcy, ziemianie ginęli w wojnie obronnej, partyzantce, obozach, także w kaźniach UB.

     Podkreślamy ten wątek, bo gdzież mamy wznosić modlitwę za poprzednie pokolenia, jeśli nie w ważnych dla Polaków sanktuariach? Tytuł tegorocznej Pielgrzymki właśnie do tego nawiązuje:

 

O WARTOŚCI SZLACHECKIE PO ZAGŁADZIE

ŚRODOWISKA ZIEMIAŃSKIEGO W ROKU 1944

 

     Jesteśmy środowiskiem, które niekiedy w bólu, ale potrafi się zregenerować. Idźmy więc na Jasną Górę po siłę, która pozwoli nam dalej walczyć o nasze prawa, ale i wielowiekową tradycję przodków. Tradycję, która dla nas nie jest tak modnym dziś balastem, ale siłą napędową dla kolejnych pokoleń.

     Z głośną na ustach czy cichą w sercu modlitwą na Pielgrzymkę wybieramy się w dniach 10-11 października. Serdecznie zapraszamy, wszelkie informacje (o noclegach, opłatach i in.) znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

 

     Z serdecznymi słowy,

 

                                                                           Komitet X Pielgrzymki PTZ na Jasną Górę

Informacje techniczne i noclegi

Informacje i noclegi w Word

 Zaproszenie na Aukcję Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
30 listopada 2014 roku o godz. 16.00
w Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP
w Warszawie, ul. Foksal 2

Szanowni Państwo,
Przed nami kolejna aukcja obrazów Przymierza Rodzin. Okazja do spotkania przy lampce wina i nacieszenia oczu Sztuką przez wielkie "S". Zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w aukcji gdyż dochód z niej zostanie przeznaczony m.in. na fundusz stypendialny w naszych szkołach a także na pomoc naszym świetlicom środowiskowym i cele statutowe Przymierza Rodzin. Jak widać wachlarz potrzeb jest szeroki.Oprócz naszych stałych celów wymienionych w zaproszeniu, zbieramy również środki na wsparcie sfinansowania pobytu grupy gimnazjalistów polskiego pochodzenia z Ukrainy polskiego pochodzenia w naszych szkołach w dniach 8 -€“ 20 grudnia. W momencie, gdy na Ukrainie rozpoczyna się przerwa w zajęciach w związku z niemożnością ogrzania szkół, chcemy we współpracy z Fundacją BZ WBK dać im szansę odwiedzenia Polski i uczestniczenia w zajęciach szkolnych i kulturalnych, połączonego z pobytem w naszych rodzinach. Realizację projektu rozpoczynamy w dniu dzisiejszym, stąd brak informacji o nim w zaproszeniu. Dodam, że obok aspektu pomocowego, nasze aukcje stwarzają okazję, by naprawdę korzystnie uzyskać prace wybitnych artystów.Już dziś cieszymy się na spotkanie z Państwem i dziękujemy,

Joanna Skudniewska
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin
ul. Nowogrodzka 5100-695 Warszawa
tel. 504 069 854
e-mail: joanna@przymierze.org.pl


Szczegóły zaproszenia - kliknij

 
DOŻYNKI NA JASNEJ GÓRZE


Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego będą uczestniczyć w dorocznych Dozynkach na Jasnej Górze.
6-7 IX, sb-nd

- Pielgrzymka Rolników - Jasnogórskie Dożynki 
sobota, 6 września

KONFERENCJA KRAJOWEJ RADY SOLIDARNOŚCI ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 13.00 lub 15.00 (inf. od Piotra) 

19.00
- Msza św. w Bazylice 

21.00
- Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej 

21.30
- Rozważanie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich - 

23.00
- Czuwanie modlitewne w Kaplicy Matki Bożej 

niedziela, 7 września 

24.00
- Msza św. w Kaplicy Matki Bożej 

01.15
- Czuwanie modlitewne w Kaplicy Matki Bożej (do 04.00)04.00

08.00
- Wspólne modlitwy na Placu przed Szczytem z udziałem Orkiestr i zespołów śpiewaczych 

11.00
- Uroczysta Msza św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych - przewodniczy i homilię wygłosi bp Andrzej Jeż, bp Tarnowski
Obchody 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego


      W dniu 31 sierpnia 2014 r. członkowie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wzięli udział w obchodach 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele PTZ w osobach prezesa ZG Marcina Schirmera, skarbnika ZG Tomasza Brzozowskiego i członka zarządu oddziału warszawskiego Sebastiana Popowskiego wzięli udział w uroczystej mszy świętej na placu Krasińskich, po czym złożyli wieniec przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego.


 ZMARŁ PROF. JANUSZ ZAŁUSKA

Otrzymalismy smutną wiadomość...Rodzinie Pana Profesora Zarząd Główny i Rada Naczelna PTZ skłądają wyrazy głębokiego współczucia. Pan Profesor był dla nas niezaprzeczalnym autorytetem...

 


Kilka słów o Zmarłym (kliknij)


Promocja książki dr. Marcina Chorązkiego Relacje wojenne ziemian. Perspektywa dwóch pokoleń.

23 czerwca o godzinie 17.30 w siedzibie IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbędzie się promocja wydanej przez OBEP Kraków książki dr. Marcina Chorązkiego Relacje wojenne ziemian. Perspektywa dwóch pokoleń. Spotkanie z udziałem dr. Marcina Chorązkiego, dr. Jarosława Pałki oraz dr Agnieszki Łuczak poprowadzi Martyna Grądzka.


     APEL KOMISJI HISTORYCZNEJ PTZ

Szanowni Państwo – Prezesi Oddziałów PTZ!

Jubileuszowa X Ogólnopolska Pielgrzymka Ziemiaństwa na Jasną Górę w dniach 10-11 października br. odbędzie się 75 lat po wygnaniu ziemian z Kresów i 70 lat od wydania dekretu o tzw.  reformie rolnej. W programie pierwszego dnia przewidujemy zatem krótkie wspomnienia z dnia wygnania oraz przedstawienie dorobku 10-ciu powojennych Pielgrzymek.

Komisja Historyczna PTZ zwraca się zatem z prośbą o zgłaszanie chętnych uczestników Pielgrzymki, którzy gotowi byliby do osobistego wygłoszenia świadectwa podczas Pielgrzymki lub do nadesłania tego świadectwa na piśmie, lub też o wskazanie publikacji, w której znajduje się takie świadectwo. Czas wygłoszenia zależy od liczby zgłoszeń (w przybliżeniu ok. 5 – 10 minut).

Prosimy również o nadesłanie danych lub wskazanie źródeł tych danych o pierwszej powojennej pielgrzymce w dn. 23 września 1991 i drugiej - wiosną 1994 r.

Prosimy o nadesłanie danych do Prezesów Oddziałów do dnia 1 września br.

 

                                                                                                                                                                    

Komisja Historyczna PTZ
                                               ZIEMIAŃSKA SESJA NAUKOWA W SIEDLCACH

Miejsce sesji: Muzeum Regionalne w siedleckim starym Ratuszu, ze słynną figurą tzw. Jacka
źródło fot.: Wikipedia      W Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyła się już szósta sesja, poświęcona tematyce ziemiańskiej. W każdej z nich licznie biorą udział władze, członkowie i sympatycy PTZ. Merytorycznie sesje prowadzi najczęściej 
dr Maciej Rydel, wiceprezes ZG PTZ.

     O ile wszystkie poprzednie spotkania dotyczyły głównie historii ziemiaństwa, to tym razem, inicjator i główny organizator sesji – Andrzej Matuszewicz, dyrektor Muzeum regionalnego w Siedlcach, postanowił przyjrzeć się współczesnej sytuacji siedzib ziemiańskich pod kątem renowacji, rozwoju gospodarczego regionu i turystyki: Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych.

     Historia oczywiście była również, ale zawsze w kontekście późniejszych, dzisiejszych funkcji obiektów zabytkowych. Wśród prelegentów tym razem przybyło mniej naukowców, a więcej praktyków – ludzi, którzy na jakimś etapie swojego życia zostali właścicielami dworu czy pałacu na Podlasiu. Przyjechali też goście z Niemiec i Białorusi. 

 Prelegenci: 

- dr Peter Hermann-Trost, opowiadał o sytuacji dworów i pałaców Saksonii-Anhalt;

- prof. Franciszek Midura i Edyta Bujalska, mówili o cudownych dworach w Paplinie i Suchej;

- Małgorzata Borkowska, współwłaścicielka dworu w Mościbrodach tuż za Siedlcami (w kierunku Łukowa) zrelacjonowała lata pracy, włożone w restaurację dworu, który stał się na Podlasiu (ze względu na zakłady mięsne) swego rodzaju centrum zdrowej, dobrej żywności;

- Marek Błaszczyk – szef tzw. Reymontówki w Chlewiskach opowiedział o historii, a także o ofercie kulturalnej i turystyczno-hotelowej dawnego dworu Aurelii Remontowej i Feliksa Tymienieckiego;

- Monika Gawrylak – z pasją chwaliła się swoim odrestaurowanym pałacem w Rudnie niedaleko Kołbieli i o bardzo szerokiej działalności kulturalnej (mekka plastyków);

- Leonid Nesterczuk – poprowadził słuchaczy, niczym R. Aftanazy, po dawnych rezydencjach polskiego ziemiaństwa w obwodzie brzeskim, mówiąc o historii i ich stanie zachowania tych zabytków;

- Piotr Popławski – młody kustosz i „prawa ręka” właściciela zamku w Tykocinie opowiedział o budowie zamku niemal od podstaw, nie zapominając przy tym o historii Gasztołdów, Branickich (h. Gryf) i Radziwiłłów.

     Sesję zakończyła uroczysta kolacja w „Reymontówce” w Chlewiskach (piątek), zaś w sobotę uczestnicy obrad i zaproszeni goście pojechali na autokarową wycieczkę śladami podlaskich dworów, do: Patrykoz, Dąbrowy, Krzeska i Mościbrodów. 

 


  

Fot. 1, od lewej: Małgorzata Borkowska z Mościbrodów, w drugim rzędzie od prawej Paweł Esse, sekretarz Domus Polonorum, właściciel dworu w Somiance, obok niego mec. Waldemar Gujski, właściciel dworu w podlaskich Gałkach. Z tyłu pierwszy z prawej: dr Grzegorz Welik, dyr. Archiwum Państwowego w Siedlcach, za nim widoczni: Leon Palesa, twórca zbioru zabytkowych sprzętów mechanicznych, w tym maszyn rolniczych w Czubajowiźnie w pow. wołomińskim; za nim Roman Postek, dyr. Muzeum Zbrojowni w Liwie. Najbliżej okna - Marek Cybart, miłośnik historii ziemiaństwa i zabytkowej architektury dworskiej. 

Fot. 2

, wystawa dworów i pałaców Podlasia siedleckiego, towarzysząca sesji.   

Fot. 1, od lewej: Józefa Rychlik, wicestarosta powiatu siedleckiego, Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Marcin Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 

Fot. 2, od lewej: dr Kazimierz Pacuski, specjalista w dziedzinie historii Mazowsza okresu Średniowiecza, Instytut Historii PAN, Zofia Pacuska, red. naczelna "Wiadomości Ziemiańskich", Marek Błaszczyk, dyr. Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach (gm. Kotuń). 
Chlewiska - "Reymontówka", dwór Aurelii Reymontowej, a potem Feliksa i Jadwigi Tymienieckich


Więcej fotografii z sesji, uroczystości w Chlewiskach oraz objazdu dworów Podlasia znajdą Państwo

na profilu PTZ na portalu społecznościowym Facebook. Polecamy, zachęcamy do obejrzenia!Tekst i fot. P. Sz. Łoś


   
Błogosławiony Michał Czartoryski i jego czasy - konferencja naukowaOjcowie Dominikanie zapraszają na konferencję naukową z okazji 70. rocznicy męczeńskiej śmierci "Błogosławiony Michał Czartoryski i jego czasy". Sobota 25 października, klasztor Ojców Dominikanów na Służewie u. Dominikańska 2 w Warszawie. Początek o godzinie 9.00.

Program konferencjiKomunikat prasowy

NOWY ZARZĄD ZIEMIAN I WALKA O SPRAWIEDLIWĄ REPRYWATYZACJĘ

      Spadkobiercy polskich ziemian nie zrezygnują z działań, dążących do sprawiedliwego uregulowania stosunków własnościowych w Polsce. Problemem tym zajmie się nowo wybrany Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w składzie: 

Marcin Konrad Schirmer – prezes, Danuta Prus-Głowacka – wiceprezes, Maciej Rydel – wiceprezes, Władysław Sobański – sekretarz, Tomasz Brzozowski– skarbnik oraz członkowie: Andrzej Marian Laudowicz, Piotr Szymon Łoś, Katarzyna Slaska, Stanisław Ziemecki. 

     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie planuje wzmóc starania o odpowiednie, dogodne dla ziemian i Skarbu Państwa rozwiązania problemu reprywatyzacji. Ziemianie uważają, że kolejne rządy w Polsce zmarnowały 25-letni okres, w którym mogły doprowadzić do kompromisowego rozwiązania tego problemu. Przyczynkiem do przypomnienia niewygodnego i wstydliwego tematu braku uregulowań prawnych, jest 70 rocznica stalinowskiej, a ciągle obowiązującej ustawy o tzw. reformie rolnej, która przypada w bieżącym roku.

     Ponadto, nowy Zarząd Główny skupi się na wewnętrznym wzmocnieniu Towarzystwa, m.in. poprzez jeszcze większe otwarcie się na nowe środowiska, popierające priorytety działalności i etos ziemiaństwa.

    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jest organizacją pożytku publicznego, powstałą w 1990 roku, spadkobiercą przedwojennego Związku Ziemian, jednej z najliczniejszych polskich organizacji zawodowo-rolniczych. Współcześnie członkami PTZ są potomkowie właścicieli ziemskich, na których przez przynajmniej 200 lat ciążył obowiązek wyżywienia i obronności kraju. Wśród ziemian byli i są także wybitni mecenasi kultury oraz bardzo wielu przedstawicieli nauki.

     Ziemianie zostali wywłaszczeni w latach 1944/45 w ramach dekretu PKWN o tzw. reformie rolnej. Ziemia została rozparcelowana na rzecz rolników indywidualnych, ale duża część ziemi i nieruchomości zostały w gestii Skarbu Państwa.  

 Więcej informacji – zapraszam do kontaktu:

Piotr Sz. Łoś, 782 399 493 lub ptzsekretariat@wp.pl 

 

 

 


NOWA KSIĄŻKA TOMASZA ADAMA PRUSZAKA

 

 

     Oto mamy więc nową trylogię… Ziemiańską trylogię, autorstwa dr. Tomasza Adama Pruszaka. Zaczęło się od książki „O ziemiańskim świętowaniu” – zupełny sukces wydawniczy, doskonałe recenzje czytelnicze i naukowe. Potem były „Ziemiańskie święta i zabawy” – też ogromne zainteresowanie i przyjemność lektury. I wreszcie ostatnia część trylogii: 

 

ZIEMIAŃSKI SAVOIR-VIVRE

 

     Jak się witano, a jak żegnano? Umiejętność rozmowy – czyż nie uczono nas tego w domach? O jakiej porze, komu najpierw, z jaką częstotliwością składać wizyty domowe? A czy ktoś pamięta, dlaczego wizytówki naszych dziadków były w różnych rogach i na bokach pozaginane? To tylko niektóre tematy, poruszane przez Autora w Jego kolejnej ciekawej książce. Wszystko właściwie, co jest w niej napisane, stanowi coś tak oczywistego, a jednocześnie z biegiem lat ulotnego… Czy do końca jednak ulotnego? Czyż te wszystkie wśród „ludu” wyśmiewane maniery nie są po prostu naszym, ziemiańskim kodem kulturowym? Ileż to razy podkreślano, że wartości i właśnie te specyficzne być może obyczaje, pozwoliły nam przetrwać koszmar PRL-u. Czym są zatem dzisiaj? Książka Tomasza Pruszaka jest więc nie tylko historycznym, naukowym spojrzeniem na naszą warstwę, ale próbuje odpowiedzieć na pytanie o zachowanie owego kodu kulturowego współcześnie. I – co chyba dość ważne – są ludzie, nie związani z ziemiaństwem, którzy nasze zwyczaje starają się przejmować. Bo choć my uważa myje za „nasze”, to w gruncie rzeczy są one uniwersalne i mogą być przykładem dla innych. Dlatego też książka ta nie jest tylko wewnątrzśrodowiskowymi wspominkami, ale lekturą o – miejmy nadzieję – nieprzemijającej kulturze ludzkiej.

     Promocja książki odbędzie się we środę 18 czerwca, o godz. 17, w Sali IPN, ul. Marszałkowska 21/25 podczas comiesięcznego spotkania ziemian Oddziału warszawskiego PTZ. 

      Zapraszamy jednak nie tylko ziemian, ale tych wszystkich, których tematyka ta interesuje, jak i wielbicieli twórczości Tomasza Adama Pruszaka.    

 

O pasji automobilizmu ziemian też można przeczytać w tej książce...

 


 Ziemianie w 1 Programie Polskiego Radia

W piatek 30 maja w 1 Programie Polskiego Radia red. Dominika Jenc zaprezentowała Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jako organizację Pożytku Publicznego. W imieniu Towarzystwa o naszej działalności i idei powstania mówili: Marcin K. Schirmer, prezes ZG PTZ i Piotr Szymon Łoś, członek ZG PTZ. Zapraszamy do wysłuchania audycji poniżej:


Kliknij, by wysłuchać nagrania

 

 


CZERWCOWE WYDARZENIA – WARTE UWAGI

OSKAR KOLBERG

3 czerwca (wtorek) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się Konferencja, poświęcona postaci Oskara Kolberga (2014 – to Rok Kolberga), wybitnego etnografa. Warto przypomnieć, że bazą bytowo-noclegową, ale i finansową często byli dla niego ziemianie; zatrzymywał się w wielu dworach, utrzymywał kontakty z ziemiaństwem. Jego najbliżsi współpracownicy w pracach etnograficznych to także osoby z kręgów ziemiańskich. Oczywisty i znany jest fakt największego zaangażowania w działalność Kolberga (wszelka pomoc) rodziny Konopków z Małopolski.

  

 O PROF. ROMANIE PRAWOCHEŃSKIM 

11 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy, poświęconej pamięci prof. Romanowi Prawocheńskiemu (1877-1965), znawcy  hodowli koni, owiec i świń. Profesor był właścicielem majątku Bezkłopoty koło Orszy (Białoruś). Jego żoną była Helena ze Świętorzeckich, krewna Zanów i Wańkowiczów. Profesor związany był z Instytutem w Puławach, UMCS w Lublinie, SGGW w Warszawie i UJ w Krakowie. W 1961 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa.

Na wystawie będzie sprzedawany jego pamiętnik, który ukazał się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (450 stron). Wystawa powstała w Dziale Historii CBR, prowadzonym przez Daniela Kamińskiego, redaktora „Wiadomości Ziemiańskich”. 

 

  

 WSPÓŁCZESNE FUNKCJE DWORÓW 

13-14 czerwca w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbędzie się kolejna sesja naukowa, dotycząca tym razem współczesnych funkcji dworów ziemiańskich. Tytuł sesji: „Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych”.  


 ZJAZD KIELAKÓW

14 czerwca odbędzie się w Starym Kraszewie (pow. wołomiński) zjazd Rodu Kielaków. Rodzina ta jest pochodzenia chłopskiego, ale siła przywiązania do dziejów rodu może być też znakomitym przykładem dla wielu rodzin ziemiańskich – warto dbać o pamięć, o rodzinną historię i trzeba wręcz angażować do tego młode pokolenia, aby tradycje przekazywały dalej…

http://kielakowie.pl/tng/extrapgs/st_siewba.php

 


 Z WIZYTĄ U HR. KRASIŃSKICH

21 czerwca ODZIAŁ WARSZAWSKI organizuje wycieczkę śladami rodu hr. Krasińskich po Mazowszu, głównie do Opinogóry, Ciechanowa i Kowalewic. Więcej o tej inicjatywie piszemy w Aktualnościach poniżej.

 


 

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNEGO MAZOWSZA PÓŁNOCNEGO

28 czerwca (sobota) o godz. 12, w Centrum Edukacji IPN, ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie ("Przystanek Historia") odbędzie się spotkanie założycielkie Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego. Jego celem jest upowszechnianie prawdziwej historii Polski XIX i XX wieku, kultywowanie pamięci o niezłomnych Polakach, patriotach i społecznikach, ochrona obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego, prowadzenie działalności edukacjinej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i wiele innych działań, o czym będą mogli Państwo przekonać się podczas spotkania założycielskiego. 


Grupę założycielską stanowią pasjonaci historii Polski, w tym historycy, bibliotekarze, pedagodzy, prawnicy oraz krewni osób związanych z historią Mazowsza Północnego. Akces na członków honorowych wyrazili Panowie: prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz p. Stanisław Załuski, pisarz, inicjator powstania i Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Współorganizatorką Stowarzyszenia jest p. Teresa z Marchwickich Grabowska, członek Oddziału Warszawskiego PTZ, potomkini właścicieli Przedwojewa, związanego z osobą i rodziną Marii Konopnickiej. 

 

 

 


U ZAPRZYJAŹNIONEJ SZLACHTY WE WROCŁAWIU

28 czerwca br. Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej organizuje konferencję  na temat znaczenia szlachty i ziemiaństwa w historii Polski – zarówno ogólnie, jak i na przykładzie konkretnych rodzin, np. Sapiehów czy Małachowskich. 

Spośród prelegentów, odpowiadając na zaproszenie, swój udział zgłosili: prof. Dariusz Rolnik, dr Magdalena Zimmerman, dr Aleksandra Ziober, dr Małgorzata Pach-Galik,  Adam Pszczółkowski.

Zaś w panelu dyskusyjnym wezmą udział: prof. Filip Wolański, prof. Marek Cetwiński, prof. Zdzisław Julian Winnicki (współzałożyciel Oddziału Wrocławskiego PTZ), dr Konrad Rzemieniecki.

Jak informują organizatorzy: Adam Biliński, prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej i Michał Kwilecki, konferencja ma charakter popularno-naukowy, skierowany do szerszej publiczności, organizowana jest przez Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej, pod patronatem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Całość zakończy ok. 20 min. program artystyczny - muzyka baroku.

 

 


 

 Z WIZYTĄ U HR. KRASIŃSKICH

 Wycieczka śladami rodu Krasińskich i nie tylko…

 

 

Kowalewice rodziny Krasińskich

 

     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie – ODDZIAŁ WARSZAWSKI – organizuje jednodniową wycieczkę po Mazowszu, do miejsc związanych z rodziną Krasińskich, na którą w imieniu Zarządu Oddziału oraz głównego organizatora i pomysłodawcy – p. Władysława Sobańskiego – serdecznie zapraszamy!  

INFORMACJE

Data: 21 czerwca (sobota po święcie Bożego Ciała)

Program:

1. Wyjazd punktualnie o godz..9. 00 z parkingu na północnej stacji metra Młociny (wysiadamy wyjściem bliższym przodu pociągu; w stronę Huty. Autokar biało czerwony Renault, będzie podstawiony na 3 minuty przed odjazdem!!!!)
2. Przejazd bezpośrednio do Ciechanowa (90 km)
3. Zwiedzanie Zamku 10.30 -11.30
4. Przejazd do Opinogóry (10 km)
5. Zwiedzanie Opinogóry 12.30;
6. Bezpośrednio po zwiedzaniu - obiad.

      7. Przejazd do dworu w Kowalewicach Włościańskich (45 km)
8. Pobyt od ok. 16. 30 do nie dłużej niż 21.30. Spotkanie z p. Piotrem Krasińskim.
  Wypoczynek w parku lub "na salonach"; sprawdzanie, co kto przywiózł w koszyczku (i czemu to bulgocze), małe organizacyjne "co nie co"; ognisko i co tam jeszcze wymyślimy lub jak długo wytrzymamy :-)
9. Powrót do Warszawy ( metro Młociny) nie później niż o godz. 22.30.( 55 km)

Koszt:

- dla członków PTZ - ok. 75 zł

- dla pozostałych miłych gości - 85zł. 

W ramach opłaty są: przejazd, bilety wstępów + przewodnicy, skromny obiad, kawa i ciasto, coś do ogniska. Napoje łagodzące trudy wycieczki i ułatwiające nawiązywanie kontaktów - uczestnicy zabierają ze sobą z domu lub mogą być one nabyte zbiorowo za dodatkową opłatą 10 zł od osoby.

Z uwagi na nieodległy termin wycieczki informację o chęci udziału z podaniem nazwisk uczestników prosimy przesłać na adres mailowy: w.sobanski@wp.pl,  na stronę PTZ (www.ziemianie.org.pl) poprzez zakładkę „Kontakt”, na adres e-mail: ptzsekretariat@wp.pl lub tel. 782 399 493. 

     Opłaty prosimy wpłacać na następujące konto: Władysław Sobański: 53 1020 1097 0000 7302 0037 2243.

      Serdecznie zapraszamy i liczymy na odzew, bo możemy wspólnie bardzo miło spędzić czas!

 

Opinogóra poety Zygmunta Krasińskiego

 


ZJAZD DELEGATÓW PTZ, 24 maja 2014

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie ma nowe władze. Podczas Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia, który odbył się 24 maja w Warszawie, wiekszością ponad 80% głosów na nowego prezesa Zarządu Głównego wybrano Marcina Schirmera, dotychczas będącego wiceprezesem. Ponadto do ZG weszli: 


Danuta Prus-Głowacka
Tomasz Brzozowski
Andrzej Marian Laudowicz
Piotr Szymon Łoś
Maciej Rydel
Katarzyna Slaska
Władysław Sobański
Stanisław Ziemecki

W imieniu nowego Zarządu i Rady Naczelnej p. Jerzemu Mańkowskiemu, ustępującemu prezesowi, za kilkuletnią ciężką pracę podziękowała p. Danuta Prus-Głowacka. Podkreślono wielokrotnie, że półtorej kadencji Zarządu pod kierownictwem J. Mańkowskiego to lata przecierania nowych szlaków, lepszej komunikacji wewnatrz PTZ i działań na rzecz utrzymania przywilejów spadkobierców ziemian. 


Spotkanie "na szczycie", od lewej: Marcin Schirmer, prezes ZG PTZ,
Krzysztof Łącki (Londyn), Jerzy Mankowski, prezes PTZ w l. 2009-2014,
Antoni Daszewski, prezes Polskiego Związku Ziemian w Londynie


Zjazd uchwalił niezbędne poprawki do Statutu PTZ oraz wybrał składy: Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Jedenaście osób, najbardziej zasłużonych w pracy na rzecz środowiska ziemiańskiego, otrzymało tytuł Członka Honorowego:

śp. Teresa Maria Bnińska (pośmiertnie)
Anna Branicka-Wolska (Warszawa)
Antoni Chełkowski (Warszawa)
Bożena Czepułkowska (Olsztyn)
Andrzej Heydel (Poznań)
Jan L. Kochanowski (Szczecin)
Cecylia Krasicka (Warszawa)
Kazimierz Moes (Warszawa)
Elżbieta Morawska (Warszawa)
Wiesław Piaseczyński (Lublin)
Danuta Prus-Głowacka (Poznań)
Ewa Świderska (Warszawa)

W najbliższych czasie odbędzie się posiedzenie nowego Zarządu Głównego, który ukonstytuuje się, wybierając ze swego grona: wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Wówczas też napiszemy więcej o planie pracy ZG na rzecz potomków ziemian, a w szczególności reprywatyzacji w Polsce.


Polecamy rozmowę radiową z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Audycja z datą 7 maja br. Na stronie trzeba odnaleźć audycję z 7 maja (np. przy pomocy okienka wyszukiwania - wpisując "repryw"). Po kliknięciu wiersza audycji zacznie odtwarzać się automatycznie.

RPO O REPRYWATYZACJI

 


ZAPROSZENIE OD ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

 

Wielmożni Państwo,

Składamy Członkom oraz Sympatykom Związku Szlachty Polskiej, Oddziału Warszawskiego najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych. Życzymy dużo zdrowia oraz radosnego świętowania w gronie najbliższych.

Jednocześnie pragniemy ponownie zaprosić Państwa na spotkanie świąteczne (tzw. „jajeczko”), które odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. (sobota) w godzinach 12-14 w Domu Pielgrzyma przy ul. Hozjusza 2. W programie powyższego spotkania przewidujemy poświecenie przez ks. Proboszcza Parafii św. Stanisława Kostki przygotowanych pokarmów oraz krótką prezentację Pani Iwony Zawiszy-Chrzanowskiej poświęconą zwyczajom wielkanocnym i będącą wprowadzeniem do wspólnego wspominania rodzinnych świat przez Członków Związku oraz zaproszonych gości.

Spotkanie świąteczne tradycyjnie odbędzie się przy poczęstunku przygotowanym przez Członków Oddziału. W sprawie przygotowania poczęstunku można się kontaktować z p. Iwona Zawisza-Chrzanowską 662 549 616

 

         Z pozdrowieniami

         Zarząd Oddziału Warszawskiego

         Związku Szlachty Polskiej Drogiemu Andrzejowi 

oraz całej 

Rodzinie Bnińskich 

składamy wyrazy wspólczucia z powodu śmierci

ŚP. TERESY MARII Z SOBAŃSKICH BNIŃSKIEJ

Będzie nam jej bardzo brakowało..

Zarząd Główny i Rada Naczelna PTZ


 


Wybory w Oddziale Warszawskim

Podczas Zebrania Walnego członków Oddziału Warszawskiego PTZ 19 lutego br. p. Juliusz Karski został ponownie wybrany na funkcję Prezesa Oddziału. Gratulujemy, a więcej informacji o tych wyborach i pełny skład nowych władz Oddziału - na stronie Oddziału Warszawskiego PTZ - http://warszawa.ziemianie.org.pl/zarzad.html

 Panu dr. Marianowi Wolskiemu,

prezesowi Oddziału Krakowskiego PTZ 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Matki

śp. Ireny Wolskiej

składają

Zarząd Główny i Rada Naczelna PTZ

 

 POŻEGNALIŚMY ZBIGNIEWA BORTNIKA (1932-2013), byłego prezesa Oddziału Rzeszowskiego PTZ

Śp. Zbigniew Paweł Bortnik urodził się 9 czerwca 1932 w majątku Horodnica-Zacisze w powiecie Sałackim, w województwie tarnopolskim, jako syn właściciela ziemskiego,  Stanisława i Eugenii Bortników. Z wykształcenia był technikiem – rolnikiem. Pracował m.in. na stanowiskach: księgowy, referent inwestycyjny, instruktor agrotechniczny, zootechnik, kierownik tuczarni, kierownik gospodarstwa i specjalista bezpieczeństwa pracy.

W 1946 roku wziął udział w strajku gimnazjalistów w Bochni w proteście przeciwko aresztowaniom studentów - uczestników manifestacji 3 maja 1946 r. Maturę zdał w Opolu w 1949 roku. W 1963 r. został aresztowany i skazany na 4 lata więzienia za udział w aferze gospodarczej (typowe represje epoki Gomułki).

Przez lata pracował w Państwowej Stadninie Koni w Stubnie koło Przemyśla i w październiku 1980 r. przystąpił do organizowania struktur NSZZ "Solidarność" w swoim zakładzie - wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie, od lipca 1981 r. jako jego wiceprzewodniczący. Był także członkiem Zarządu regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność", delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku.

13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Załężu koło Rzeszowa.

Jak podaje Stanisław Załuski, jeszcze w latach 2000. Zbigniew P. Bortnik był prezesem Oddziału Rzeszowskiego PTZ, a poprzez to członkiem Rady Naczelnej PTZ. Oddział Rzeszowski liczył zaledwie 15 osób, po jakimś czasie przestał istnieć.

Cześć Jego pamięci!

 

Red. na podst. inf. zebranych przez Bogusława Kleszczyńskiego i Piotra Łosia


 

śp. Zbigniew Bortnik - fot. z okresu internowania

 

 

X Ogólnopolska Pielgrzymka Ziemian na Jasną Górę 

„O tradycję szlachecką po zagładzie środowiska ziemiańskiego w roku 1944”.

W dniach 10 – 11 X 2014 r. odbędzie się X Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę organizowana przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie w 70-lecie reformy rolnej. Intencją Pielgrzymki jest uczczenie zagłady warstwy społecznej Ziemian rozpoczętej wybuchem II wojny światowej a zakończonej 6 wrzesnia 1944 roku ustawą o reformie rolnej

Ramowy program przedstawia się następująco:

Piątek 10.10.2014 r.

- wyjazd z Warszawy (i powrót) sponsorowanym autobusem. . Autokar przeznaczony jest także dla osób zamiejscowych, których droga na Jasną Górę prowadzi przez naszą stolicę.

- od godz. 13.00 czynna recepcja

18.00 -kolacja

19.00 -spotkanie w sali Domu Pielgrzyma

21.00 -udział w Apelu Jasnogórskim

Sobota 11.10.2014 r.

8.00-śniadanie

9.30- msza św. w kaplicy cudownego obrazu celebrowana przez J.EKs. ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza z Drohiczyna

11.00 – 13.30 - spotkanie w sali Domu Pielgrzyma

14.00- obiad

15.00-akta oddania w kaplicy cudownego obrazu i zakończenie pielgrzymki

Wszystkie oddziały PTZ prosimy o informacje o formie zorganizowania przyjazdu do Częstochowy w piątek lub w sobotę rano. Zgłoszenia na przyjazd autokarem i noclegi muszą być potwierdzone wpłatą wpisowego u prezesów Oddziałów PTZ.

Do udziału w Pielgrzymce zaproszeni są wszyscy ziemianie z rodzinami niezależnie od przynależności do Towarzystwa, oraz przedstawiciele, Związku Szlachty Polskiej, Stowarzyszenia Domus Polonorum, a także ci którzy popierają jej intencję .

Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnych Wiadomościach Ziemiańskich.

Zgłoszenia do 30.06.2014 r.

1. Wpisowe opłacamy przy rejestracji w recepcji w dniu przyjazdu
2. Posiłki są osobno płacone (nie są wliczone w cenę pokoju).


Przewodniczący Komitetu organizacyjnego

Ks. Mirosław Nowosielski

 


WYBORY W ODDZIAŁACH PTZ 

W związku z kończącą sie powoli kadencją władz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, w poszczególnych Oddziałach trwają wybory nowych Zarządów i Delegatów na Zjazd Walny, przewidywany na maj 2014 roku. 

Swoje nowe władze wybrali już członkowie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. Wybory połączono z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym. 

W wyniku głosowania, członkowie Oddziału na nową kadencję jednogłośnie wybrali

Zarząd w składzie:

Andrzej Musiał - prezes Zarządu

Andrzej Watta Skrzydlewski - wiceprezes Zarządu

Lech Graduszewski - sekretarz Zarządu

Maria Rudnicka - skarbnik Zarządu

Michał Dąbrowski - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Bogucki - przewodniczący Komisji

Hanna Malewska - członek Komisji

Helena Maciejewska - członek Komisji

Na Zjazd Walny PTZ w Oddziale Kujawsko-Pomorskim wybrano następujących

Delagatów:

Andrzej Musiał, Lech Studziński

 

 

  

Fot. 1: siedzą od lewej: Hanna Malewska, Helena Maciejewska, Wiesława Kuncer, Maria Rudnicka. Stoją od lewej: Lech Studziński, Lech Graduszewski, Andrzej Bogucki, Andrzej Watta Skrzydlewski, Michał Dąbrowski, Urszula Bogucka, Krzysztof Rudnicki, Teresa Graduszewska, Marlena Watta Skrzydlewska, Stanisław Meyer

Fot. 2: Tradycyjny Opłatek Ziemiański

 


Wyszło nowe zarzadzenie prezesa Agencji Nieruchomośći Rolnych

w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę Agencji.

Zarządzenie Prezesa ARN  

 


Krasiccy walczą o Lesko. Zapraszamy do zakładki "Media o nas".

 

 


 

"WUJOWIE I INNI" JANA LEDÓCHOWSKIEGO - projekcja w Warszawie 8 i 9 marca!!!

Film Jana Ledóchowskiego "Wujowie i Inni" to wyjątkowy obraz o rodzinach ziemańskich przed wojną, podczas wojny i ich wyborach życiowych po wojnie. Maciej Morawski w Radiu Wolna Europa walczył z reżimem. Kazimierz Morawski opowiada o swojej współpracy z Gierkiem i z Jaruzelskim. Rezerwacji należy dokonać w restauracji "Winosfera" (ul. Chłodna 31) lub tel. 661 411 376. Więcej informacji na stronie internetowej Autora: 

http://www.ledochowski.eu/wujowie/, a o miejscu projekcji: https://www.facebook.com/winosferachlodna31

 KULTURA SOLIDARNOŚCI TRADYCJA DWORU WIELKOPOLSKIEGO
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie – Oddział Wielkopolski – jako partner wiodący – uczestniczy w projekcie:

 

 Kultura Pamięci Dziedzictwo Pracy Organicznej Dworu Wielkopolskiego

     Projekt finansuje Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego, a oprócz PTZ biorą w nim udział:

- Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

- Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu

- Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

- Muzeum Narodowe w Poznaniu

- Stowarzyszenie Genius Loci

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Klub Muzeum Smaku)

- Fundacja Kolegium Wigierskie

 

     Cel: uruchomienie prac programowych na rzecz badań naukowych, promocji i edukacji społecznej dotyczących dziedzictwa pracy organicznej w historii społeczno-gospodarczej i tradycji ziemiaństwa na terenach Wielkopolski. Promocja postaci i dziedzictwa Hipolita Cegielskiego oraz Województwa Wielkopolskiego.

     Działania w ramach projektu:

 1. Cykl warsztatów kreatywnych, realizowanych w wybranych miejscach i w oparciu o historię oraz świadectwa rodzinne (z wykorzystaniem metod Akademii Genius Loci); w wybranych miejscach związanych z dziedzictwem ziemiaństwa wielkopolskiego;
 2. Zorganizowanie konferencji we współpracy z UAM, IPN oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu; przygotowanie rekomendacji dla pracy naukowej i edukacyjnej;
 3. Zorganizowanie konferencji z udziałem młodzieży szkół średnich oraz debaty edukacyjnej;
 4. Stworzenie portalu edukacyjnego, służącego promocji rezultatów pracy w ramach partnerstwa oraz integracji działań edukacyjno-społecznych w skali Wielkopolski, a następnie w skali całego kraju i ew. w łączności ze środowiskami emigracyjnymi Polaków reprezentujących lub pielęgnujących tradycje ziemiaństwa i dworu polskiego.

      O projekcie i realizacjach konkretnych (już odbytych) wydarzeń będziemy informować, a na razie proponujemy zapoznanie się z tym ciekawym projektem, jak i przemówieniem p. Jerzego Mańkowskiego, prezesa ZG PTZ. 

O Projekcie

Warsztaty w SzreniawieAtrakcja Karnawału 2014

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

W dniu 25/26 stycznia 2014 r. zaprasza się na galowy wieczór, stylem nawiązujący do Ziemiańskiej przeszłości i tradycji. Ten „Tradycyjny Bal Karnawałowy” zostanie zorganizowany w salach Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. W wieczorze będą uczestniczyli Ziemianie i ich potomkowie, a także członkowie Związku Szlachty Polskiej i Potomkowie Sejmu Wielkiego. Spodziewamy się także szacownych gości związanych z nami towarzysko. Organizatorzy bardzo liczą na udział młodzieży nawet tej doroślejszej z wymienionych środowisk, która przy tej okazji nawiąże bliższe kontakty. Zgodnie z życzeniem uczestników możemy zapewnić osobne stoliki, nawet dla 10 lub 15 osób.

Podczas balu będzie grał doskonały 7-mio osobowy Zespół Muzyczny „Happy Band” który poza występami w stolicy, jeszcze niedawno umilał wieczory uczestnikom rejsów na eleganckich transatlantykach. Bal poprowadzi wytrawny Wodzirej Pan Marcin Morawski, który zadba o atrakcyjny poziom zabawowego wieczoru.

Wykwintne posiłki i napitki zagwarantuje doskonały catering co nie wyklucza alkoholi z własnego koszyczka. Spodziewamy się także, że jak zwykle na spotkaniu ziemiańskim Panie wystąpią w pięknych i gustownych toaletach, i będą główną ozdobą balu, a Panowie czernią garniturów i bielą koszul posłużą jako tło swoich towarzyszek. Piękna sala balowa położona w reprezentacyjnym punkcie Starówki na pewno zadowoli gości.

 Koszt imprezy dla członków PTZ – 250 zł. od osoby

A dla zaprzyjaźnionych szanownych państwa – 280 zł.

MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ/STUDIUJĄCA - 150 zł. 

Zgłoszenia na Bal oraz wpłaty przyjmuje Pan Sebastian Popowski w siedzibie PTZ ul Poznańska 38 lok. 2 tel (22) 622 08 42 w dniach środy, czwartki i piątki od 10:00 do 14:00. W pozostałych terminach Pan Sebastian będzie dostępny pod numerem 882 077 556.

Organizatorzy: Andrzej Laudowicz, Marcin Schirmer, Tomasz Brzozowski, Bogusław Stefański i Piotr Łoś

Marcin Schirmer

Wice Prezes ZG PTZ

      

Pielgrzymka ziemian i potomków Sejmu Wielkiego do Świątyni Opatrzności Bożej

Pomysł Pielgrzymki ziemian i potomków Sejmu Wielkiego do Świątyni Opatrzności Bożej poddał p. Andrzej Laudowicz, członek ZG PTZ. Była to inicjatywa wspólna: Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.
Pojęcie ziemian, jako nie tylko potomków szlachty, ale także grupy właścicieli – posesjonatów, pojawiło się w zapisach Konstytucji 3 Maja. Jak podkreśla A. Laudowicz, oba stowarzyszenia łączy wspólna historia, bardzo często wspólni przodkowie.
Pielgrzymka była naszym ukłonem w stronę historii Sejmu Wielkiego i ruchu reform, jaki wówczas powstał. Przegrana tego obozu nie zniszczyła chęci naprawy Rzeczypospolitej, choć na pierwszy plan wysunęła się walka o jej niepodległość. We wszystkim, tj. w tej walce, a potem – szczególnie w okresie Pozytywizmu – w pracy organicznej i pracy u podstaw, uczestniczyli potomkowie ziemian oraz posłów, i senatorów Sejmu Wielkiego. Dziedzictwo tzw. ustawy zasadniczej sięga więc daleko w przyszłość, aż po współczesność.O prawej: prof. Zofia Zielińska, Instytut Historyczny Uniiwersytetu Warszawskiego,

Andrzej M. Laudowicz, członek Zarządu Głównego PTZ, Inicjator Pielgrzymki
i ufundowania (w przyszłym roku) tablicy, upamiętniającej polskie ziemiaństwo
 

Podczas pierwszej części Pielgrzymki referaty wygłosili: prof. Zofia Zielińska (Instytut Historyczny UW) i Andrzej Krzyżanowski (marszałek SPSW). W pierwszym była mowa o okolicznościach, skutkach i znaczeniu Konstytucji 3 Maja dla Polski. W drugim zaś poznaliśmy ideę budowy Świątyni Opatrzności Bożej i dotychczasowe próby jej realizacji. Preambułę do Konstytucji przeczytał Ryszard Bacciarelli, w prostej linii potomek Marcello Bacciarellego, królewskiego malarza i architekta miasta. 
Mszę św. koncelebrowali ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ks. prałat dr Mirosław Nowosielski i  ks. prałat Paweł Deskur z Poznania, a uczestniczył w niej również ks. dr Paweł Gwiazda, proboszcz parafii Opatrzności Bożej. 
Kulminacyjnym punktem uroczystości był Akt Oddania Ziemiaństwa przez ks. kard. K. Nycza pod opiekę Opatrzności Bożej. 
Po Mszy św. pielgrzymi mieli okazję zobaczyć Panteon Wielkich Polaków,  stan prac na budowie Świątyni, tworzące się Muzeum im. Jana Pawła II, oraz obejrzeli prezentację multimedialną nt. historii i przyszłości Centrum Opatrzności Bożej.

 

Przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

P. Juliusz Karski, prezes Oddziału Warszawskiego
opowiada o wojennych wydarzeniach w majątku swego ojca Włostów na Kelecczyźnie.
 

W drugim dniu złożone zostały wieńce i wiązanki przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej i pomnikiem Poległym i Pomordowanym  na Wschodzie. Ta druga uroczystość była szczególnie wzruszająca, gdyż zgromadziła całe rodziny, od seniorów po wnuki. Inicjatorką złożenia wieńca pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie była p. Cecylia Krasicka, która na tę chwilę zadumy i modlitwy zaprosiła m.in. rodziny Krasickich, Jackowskich, licznych członków PTZ z Oddziałów w kraju oraz gości Pielgrzymki. Na koniec – skromna integracja czyli po prostu odpoczynek przy kawie i herbacie, dopełniła całość spotkania, trzeba przyznać – jakże udanego.Przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

Kwiaty w imieniu środowiska ziemian składają:
(od lewej) pp. Andrzej Krzyżanowski W płaszczu, ze zniczem), marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego,
Cecylia Krasicka, dobroczyńca Pielgrzymki, współorganizatorka, Juliusz Karski, prezes Oddziału Warszawskiego PTZ,
Danuta Prus-Głowacka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki, prowadząca uroczystości,
Andrzej Laudowicz, Inicjator Pielgrzymki, por. Michał Szypowski, senior ziemian olsztyńskich

W imieniu Zarządów PTZ i SPSW pragniemy podziękować wszystkim za liczne uczestnictwo w Pielgrzymce. A tym, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do jej zorganizowania wyrażamy głęboką wdzięczność, a w szczególności: p. Andrzejowi  Laudowiczowi, inicjatorowi pielgrzymki, p. Cecylii Krasickiej za aktywny udział w przygotowaniach i wsparcie finansowe, p. Danucie Prus-Głowackiej za kierowanie całością organizacji i przebiegiem pielgrzymki, p. Andrzejowi Krzyżanowskiemu za wsparcie i mobilizację szeroko pojętego środowiska ziemiańskiego. Panu Sebastianowi Popowskiemu za cierpliwe przyjmowanie zgłoszeń i stałe wspieranie inicjatora pielgrzymki. W wielkim napięciu i pośpiechu bardzo pomogła nam także p. Beata Kazimierska-Korsak, której również składamy serdeczne podziękowania.
Obie organizacje, które mam zaszczyt reprezentować, od początku, gdy Świątynia Opatrzności Bożej zaczęła funkcjonować i nabierać znaczenia w świadomości Polaków, chciały poczuć się w niej jak w domu. Nie tylko z powodów religijnych, ale też dlatego, że  przecież Świątynię tę postanowili wybudować nasi przodkowie. Nie dla własnej chwały, a z wdzięczności za Konstytucję 3 Maja, za zapoczątkowany proces reform państwa. Ale też z myślą i drogowskazem na przyszłość. 
Miejmy więc nadzieję, że  – starając się aktywnie kształtować los kraju współcześnie – my, potomkowie ziemian oraz posłów i senatorów Sejmu Wielkiego, w Świątyni Opatrzności Bożej będziemy czuli się jak w domu.  
Jednym z zamierzeniem organizatorów Pielgrzymki ziemiańskiej do Świątyni Opatrzności Bożej było doprowadzenie do umieszczenia w Panteonie Wielkich Polaków tablicy poświęconej ziemiaństwu, jego roli w historii Polski i uczczenie pamięci najzacniejszych jej przedstawicieli. W latach trzydziestych XX wieku, o. Piotrowi Skardze nasi dziadowie ufundowali tablicę na Zamku Królewskim. Teraz my mamy szansę ufundować tablicę pamiątkową naszym przodkom. Warto zjednoczyć się wokół tej idei!
Rozpoczęła się zbiórka funduszy na ten cel, która trwa nadal, a prace nad realizacją tego zamierzenia potrwają do połowy przyszłego roku. 
Apelujemy o ofiarność Państwa na ten szczytny cel – upamiętnienia w Świątyni, na kolejne stulecia, zasług ziemiaństwa polskiego. 
Darowizny prosimy przekazywać na konto ZG PTZ tytułem „Świątynia Opatrzności”, Bank Pekao S.A.: 73 1240 6595 1111 0010 4341 3282.
Będziemy informowali w Biuletynie na bieżąco o postępie prac. 
     

Zachęcamy jeszcze  raz do zajrzenia na stronę internetową Centrum Opatrzności, gdzie znajduje się więcej fotografii z naszej Pielgrzymki:
http://www.centrumopatrznosci.pl/i-pielgrzymka-ziemian/

oraz naszego profilu na Facebooku: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151680730253391.1073741830.256036448390&type=3

Piotr Szymon Łoś


 


Ukazał się 27 numer Biuletynu Elektronicznego PTZ.

Został on rozesłany do wszystkich Oddziałów; tam prosimy szukać go u członków Zarządów Oddziałów. Jeśli jednak ktoś z Państwa, członków PTZ, nie otrzymał Biuletynu, a chciałby, to prosimy o kontakt: ptzsekretariat@wp.pl - prześlemy. W 27 numerze Biuletynu m.in. o kwestiach prawnych, bieżące informacje z działalności PTZ, jak też duża relacja z Pielgrzymki ziemian i potomków Sejmu Wielkiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Polecamy.

Przypominamy też Zarządom (sekretarzom) Oddziałów o stałej prośbie - by Biuletyn drukować także tym członkom PTZ, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej; nie chcielibyśmy, aby ktoś, kto nie ma adresu e-mail był pozbawiony przeczytania Biuletynu. Zostawiamy to w Państwa gestii.

                                           

        Zdjęcia z Pielgrzymki na stronie Centrum Opatrzności

Na stronie internetowej Centrum Opatrzności prezentowane są fotografie wykonane podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Do Świątyni Opatrzności Bożej 20 i 21 września 2013 r.
Zapraszamy do oglądania - http://www.centrumopatrznosci.pl/i-pielgrzymka-ziemian/


 
Góra stronyPożegnianie ś. p. Pana Prezesa Zygmunta Rakowieckiego

17 września zmarł w wieku 89 lat Zygmunt Rakowiecki, współzałożyciel, pierwszy i długoletni Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, radca prawny, uczestnik Powstania Warszawskiego, jeniec stalagu Lamsdorf. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek 24 września o godz. 13 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.


OBRAZ ZIEMIAŃSTWA W NAUCE, LITERATURZE I PUBLICYSTYCE - KONFERENCJA

DWUDNIOWA KONFERENCJA ZIEMIAŃSKA W WARSZAWIE - 21, 22 marca 2013

Niełatwo jest precyzyjnie zdefiniować polskie ziemiaństwo. Środowiska naukowe są także podzielone. Jedni przyjmują – jako główne – kryterium ekonomiczne (właściciele gospodarstw o określonym areale), drudzy zwracają uwagę na szczególnie polski charakter rodzimego ziemiaństwa, trzeci zaś łączą oba kryteria, dodając czynnik tzw. kodu kulturowego, (mocny głos w dyskusji p. prof. Jana Żaryna), który wskazuje, czy ktoś – poprzez swoje zachowanie, tradycję, kulturę – był ziemianinem. Między innymi tym zasadniczym zagadnieniem zajmowali się przedstawiciele różnych dziedzin nauki, zaproszeni na ziemiańską konferencję: Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce

Konferencja odbyła się  w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. J. Kurtyki, a organizatorami byli: Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.  

Dr Łukasz Kamiński, prezes IPN otrzymał pamiątkowy medal XX-lecia PTZ.

Już poprzedni Zarząd PTZ, w osobie m.in. Andrzeja Laudowicza, podejmował próbę nawiązania współpracy z IPN, świetnie wyczuwając, że historia ziemiaństwa polskiego kryje wiele ciekawych wątków, niekiedy dotychczas nie poruszanych, a zgodnych z ideą i zakresem działania naukowców, związanych zarówno z IPN, jak i z PTZ. Zmiany w PTZ i tragiczna śmierć prezesa IPN, Janusza Kurtyki, na chwilę zatrzymały tę współpracę.

Jak podkreślają organizatorzy – dr Agnieszka Łuczak, kierownik pionu edukacji IPN w Poznaniu oraz Marcin Schirmer, wiceprezes PTZ, konferencja łączyła różne środowiska naukowe, w których są badacze specjaliści, zajmujący się historią ziemian. Stąd też, wśród prelegentów znaleźli się przedstawicieli najlepszych uczelni wyższych i instytutów naukowych, jak też naukowców związanych z IPN, PAN i PTZ.

Ze względu na planowaną cykliczność, następna konferencja będzie dotyczyła tzw. reformy rolnej 1944/45 roku, co wiąże się z przypadającą na 2014 rok 70 rocznicą wywłaszczenia i wygnania z domów całych naszych rodzin. Przy czym, jak zauważa dr Marek Łoś w bieżącym, 53 numerze Wiadomości Ziemiańskich, temat reformy rolnej jest wielowątkowy, a przez to trudny i ciekawy. Konieczne jest przypomnienie tego historycznego faktu i jego skutków z wieloma negatywnymi konsekwencjami, trwającymi do dzisiaj.

Jak dotąd wśród naukowców (historyków, socjologów) – czytamy w informacjach o konferencji – nie doszło jeszcze do rzeczowej dyskusji na temat roli ziemiaństwa, w wyniku której zostałby wypracowany obszar społecznego konsensusu wśród badaczy. Jest to celem cyklu konferencji zaplanowanych przez IPN, PTZ i FR, które sukcesywnie będą podejmować najważniejsze problemy dotyczące ziemiaństwa.


Słuchacze konferencji
 

od lewej: Danuta Prus-Głowacka,
Jerzy Mańkowski, Marcin Schirmer
 
Wystawa o tzw. reformie rolnej l. 1944/45w środku: Waldemar Gujski
i Mikołaj Pietraszak-Dmowski

 
Danuta Prus-Głowacka, Jerzy Mańkowski,
Marcin Schirmer

 

 


     Uczczenie Maurycego Potockiego z Jabłonny
     Patronat PTZ
     ,,Dwór- polska tożsamość"- nowa książka Macieja Rydla

Książkę wydała uznana oficyna Zysk i S-ka z Poznania w październiku 2012 r.

Maciej Rydel jest autorem książek ,,Jam dwór polski" (1993 i 1997), „Oblicza polskiego dworu” (2004 i 2005), wielu artykułów, odczytów i wystaw na temat tradycji polskiego dworu i historii ziemiaństwa polskiego. Jest wiceprezesem PTZ.

Książka stanowi kompendium wiedzy o zjawisku ważnym dla polskiej tożsamości, jakim są dwory, będące charakterystycznym elementem naszego krajobrazu, polskiej historii i kultury.

Bogato ilustrowana książka (250 ilustracji) przedstawia najwartościowsze przykłady dworów zbudowanych w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych. Autor pokazuje wielką różnorodność koncepcji architektonicznych realizowanych w poszczególnych okresach. Zaznajamia nas z historią dworów i losami ich właścicieli, walorami estetycznymi i użytkowymi samych budynków i ich otoczenia.

Dwory były ośrodkiem ziemiańskiej kultury i obyczaju, kultywowania tradycji rodowych i narodowych oraz walki o polskość. Charakterystyczne dla Polski jest to, że takich małych siedzib ziemiańskich było stosunkowo dużo, w porównaniu z innymi krajami Europy.

Autor  pokazuje też proces niszczenia warstwy ziemiańskiej i ich siedzib po 1939 roku. Stara się uświadamiać jak wielkim zagrożeniem dla naszej kultury i tożsamości w Europie jest usuwanie z krajobrazu polskiego zabytkowych dworów i parków, a ze świadomości Polaków usuwanie patriotycznych wartości ziemiańskich. 

 Tradycja Kultury Solidarności
Co i jak czerpać współcześnie z tradycji polskiego dworu

Dziedzictwo dworu polskiego - wielkopolska tradycja kultury solidarności

Pod takim hasłem w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy odbyło się seminarium, którego uczestnicy w tradycji dworu polskiego szukali inspiracji do współczesnych postaw obywatelskich. Prelegenci i słuchacze stwierdzili, że Dobrzyca - jako miejsce tak bardzo związane z historią ziemiaństwa jest dobra do tego, by rozpocząć w niej szeroką dyskusję na postawiony temat. 

Prelekcje, wystąpienia, czasami naukowe, częściej jednak osobiste, będące świadectwami konkretnych działań i postaw, były bardzo ciekawe. A mówili: dr Agnieszka Łuczak, szefowa pionu edukacyjnego IPN w Poznaniu. Przybliżyła historię ziemian wielkopolskich. 

P. Izabela Dzieduszycka, prezes Przymierza Rodzin opowiedziała o własnych doświadczeniach, związanych z rodzinnym domem i majątkiem wielkopolskim w Niechłodzie i wskazała, co tamto wychowanie i zapamiętały postawy rodziców dały Jej na następne lata: okupacji, PRL i młodej polskiej demokracji, w której poświęciła się wychowaniu młodego pokolenia.

P. Jerzy Mańkowski, prezes PTZ mówił o kulturze solidarności, o postawach społecznikowskich zarówno współczesnych, ale czerpiących z tradycji - dlatego m.in. przeczytał fragment pamiętnika swej babki Anny z Działyńskich Potockiej z Rymanowa - znanej filantropki, która sama borykając się z problemami finansowymi, ani na chwilę nie zapomniała o szeszach potrzebujących...

Pp. Tomasz z córką Ewą Sadowscy mówili o swoich wieloletnich doświadczeniach w obszarze pomocy ludziom wykluczonym: zarówno w Polsce, jak i w środowisku Polaków w Londynie. Przekonujące bardzo były wspomniania p. Ewy Sadowskiej o babci (mamie Tomasza) Irenie Sadowskiej, która swą postawą życiową dała "rozpęd" całej rodzinie do działań na rzecz drugiego człowieka.

P. Waldemar Rataj, prezes Kolegium Wigierskiego nie tylko moderował dyskusję, ale też nadał jej wymiar ogólniejszy, nawiązując do myśli Jana Pawła II. 

 Prelegentów, gości, licznie zgromadzoną młodzież szkolną podejmował dyrektor Muzeum Ziemiaństwa p. Wojciech Dąbrowski. 

Działalność "Barki" (pp. Sadowscy), Przymierza Rodzin (p. I. Dzieduszycka i stowarzyszenie Rodu Dzieduszyckich) oraz Fundacji "Kolegium Wigierskie" (W. Rataj) - to konkretne przykłady realizacji idei kultury solidarności. 

Do tych tematów, do tej idei uczestnicy debaty postanowili wracać - właśnie tam, w dawnych dobrach Czarneckich - w Dobrzycy. 

Sympozjum "Dni Kultury Solidarności" przygotowali: samorząd województwa wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski), Fundacja "Barka", Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Kolegium Wigierskie. 

od lewej: Wojciech Dąbrowski, dyr. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Jerzy Mańkowski, prezes ZG PTZ, Andrzej Heydel, członek Oddziału Wielkopolskiego, znawca Regionu Wielkopolski

 od lewej "ekipa" wielkopolska: Elżbieta Krzysztoporska-Czarnecka, Stanisław Chłapowski, członek ZG PTZ i członek Rady Muzeum Ziemiaństwa jako reprezentant PTZ, Barbara Jacobson, Danuta Prus-Głowacka, prezes Oddziału Wielkopolskiego i przewodnicząca Rady Naczelnej PTZ


 Krzysztof Wysłouch, sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego przy stoliku z wydawnictwami PTZ. U dołu - Kronika Oddziału Wielkopolskiego, z sercem prowadzona przez p. E. Krzysztoporską-Czarnecką


od lewej: Elżbieta Krzysztoporska-Czarnecka, Izabela z Bojanowskich Dzieduszycka, prezes Przymierza Rodzin, reprezentanci władz samorządowych województwa


 od prawej: Ewa i Tomasz Sadowscy
Fundacja "Barka", Waldemar Rataj
- Kolegium Wigierskie


Oranżeria - sala obrad, wypełniona młodzieżąTomasz Sadowski


Dyr. W. Dąbrowski z autorem rzeźby (instalacji)


Rzeźba (instalacja), symbolizująca we współczesnym języku sztuki trud pracy ziemiaństwa


od lewej: dr Agnieszka Łuczak, szefowa pionu edukacji IPN w Poznaniu, Mikołaj Pietraszak Dmowski, Fundacja im. Raczyńskich, prezes Majątku Rogalin, Jerzy Mańkowski, prezes PTZ, Krzysztof Wysłouch, sekretarz Oddziału Wielkopolskiego PTZ


od lewej: J. Mańkowski, T. Sadowski, E. Sadowska, W. Dąbrowski, I. Dzieduszycka i Waldemar Rataj, prezes Kolegium Wigierskiego, moderator i współorganizator panelu


W trakcie dyskusji


Dyskusja. Głos zabiera E. Krzysztoporska-Czarnecka

   

 


Raport NIK

Na stronie NIK opublikowany został raport o stanie zabytkowych nieruchomości.

Podczas kontroli NIK skontrolowano zabezpieczenie 63 zabytkowych pałaców i dworów na terenie całej Polski na przestrzeni lat 2004-2008. Stwierdzono w nim, że "Obecni właściciele skontrolowanych zabytków (głównie władze samorządowe i ANR) w przeważającej mierze nie podejmowali żadnych działań w celu rewitalizacji zniszczonych lub niszczejących obiektów."

Jednocześnie "Przedłużające się nawet do kilkunastu lat postępowania reprywatyzacyjne powodowały, że obiekty popadały w ruinę." W związku z powyższym "Najwyższa Izba Kontroli, mając na celu dobro zabytkowych nieruchomości, postuluje m.in. o jak najszybsze uregulowanie kwestii reprywatyzacyjnej".

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK z jednej strony pokazują rażące zaniedbania w zabezpieczaniu zabytkowych obiektów przez ich aktualnych użytkowników, z drugiej zaś jednoznacznie stwierdzają, że jedynie ich zwrot prawowitym właścicielom pozwoli ocalić je od zagłady.

plik do pobrania:  NIK raport o zabytkach.pdf


Dwór - Polska Tożsamość
odczyt dr Macieja Rydla

W sobotę 19 czerwca w Pałacu Staszica w Polskiej Akademii Nauk, podczas Pikniku Archeologicznego dr Maciej Rydel, wiceprezes ZG PTZ wygłosił odczyt pt.: Dwór - polska tożsamość. Spotkanie zgromadziło wielu członków PTZ, szczególnie z Oddziału Warszawskiego, jak też osoby spoza środowiska, zainteresowane dziejami dworów. Autor w sposób barwny przedstawił rozwój architektoniczny dworu polskiego, od obronnej siedziby rycerskiej, po domy ziemian z okresu dwudziestolecia międzywojennego, udowadniając ścisły związek i kontynuację trendów architektonicznych w połączeniu ze współczesnymi wymogami siedziby ziemiańskiej. Pokazał też wiele zdjęć dworów, których już nie ma albo są w ruinie. Słuchacze żywo reagowali i jeszcze po prelekcji długo trwały rozmowy z Autorem. Zawiązały się też nowe kontakty, bowiem spadkobiercy dworów mają w swych zbiorach nieraz bardzo interesujące archiwalia, dotyczące domów swych dziadków czy rodziców. Będą one wykorzystywane do dalszych prac dr. M. Rydla nad dziejami dworów w Polsce.

 


Szkodliwej nowelizacji ciąg dalszy

Ostatnie dwie wersje kontrowersyjnego projektu o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i niektórych innych ustaw pochodzą ze stycznia i lutego 2010 r. i zostały skierowane na ścieżkę legislacyjną. Od tamtej pory nie ukazała się nowa wersja ustawy – nie wiadomo jeszcze czy i kiedy nowelizacja zostanie ostatecznie uchwalona przez Sejm.

Obserwując ponad dwuletni przebieg prac nad ustawą należy zauważyć, że zaproponowane w ostatnich projektach rozwiązania różnią się znacząco od wcześniejszych propozycji i wprowadzają szereg nowych rozwiązań prawnych. W szczególności nie mówią wprost o „wypowiedzeniach” umów dzierżawy, których istnienie stanowiło przez wiele miesięcy główny i – do czasu – dość skuteczny argument dla przeciwników ustawy.

Likwidacja dzierżaw

Ostatnie projekty zakładają uchylenie całego rozdziału 8 ustawy gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Tym samym skasowaniu ulegną przepisy stanowiące podstawę do zawierania umów dzierżawy. Autorzy nie przewidują zatem w ogóle zawierania nowych umów! Te jeszcze obowiązujące będą sukcesywnie wygasać, natomiast nowych nie będzie się zawierać (!). Utracą też moc przepisy dopuszczające przedłużenia umów dzierżawnych. Podobnie przewiduję się likwidacje instytucji administrowania gruntami rolnymi Skarbu Państwa.

Wyjątkowo można będzie przedłużyć dzierżawę – ale tylko, gdy będzie to niezbędne do przyjęcia szeroko pojętej pomocy finansowej UE, lub konieczne do wykonania obowiązków związanych w wypełnieniem warunków przyznani pomocy UE. Dotyczy to przede wszystkim programów i procedur realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedłużenia będą dokonywane się tylko na uzasadniony wniosek dzierżawcy, który będzie musiał dołączyć szereg różnych dokumentów.

Ustawa przewiduje możliwość przedłużania dzierżaw, ale tylko w odniesieniu do spółek w których Skarb Państwa lub jednostka badawczo rozwojowa posiada większość udziałów lub akcji oraz ewentualnie spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej określonych wykazem ministra.

„Dobrowolne” zmiany

Artykuł 6 nowelizacji ma na celu dobrowolne wprowadzenie zapisów o możliwości zmian w umowie dzierżawy, dotyczących wyłączenia 30 % powierzchni użytków rolnych. Agencja będzie przesyłać zmiany do umowy, które dzierżawca może zaakceptować albo odrzucić. Niemniej, to ANR wskaże, które działki będą przeznaczone do wyłączenia, a rolnik nie będzie miał na to wpływu. Za to w projekcie ani słowa o „wypowiedzeniach” umów dzierżawnych. Zarówno po wyłączeniu albo zakończeniu dzierżawy Agencja przeznaczy grunty do sprzedaży.

Nowe prawo zakupu

Jeśli dzierżawca dobrowolnie akceptuje zmiany umowne i dojdzie do wyłączenia 30 % powierzchni, to wtedy przysługiwać mu będzie prawo do zakupu całości lub części pozostałych gruntów będących przedmiotem dzierżawy. Uprawnienie to będzie można wykonywać najpóźniej z upływem okresu na jaki umowa została zawarta, zgodnie z zasadami określonymi ustawą (z zachowaniem pierwszeństwa, ale niezależnie od faktycznego czasu trwania umowy).

Wybór dla dzierżawców

Jeżeli dzierżawca zaakceptuje proponowane zmiany w umowie dzierżawy i dojdzie do wyłączenia części gruntów, a potem w konsekwencji wykonania prawa zakupu pozostałych nieruchomości, to reszta gruntów – jeżeli jeszcze taka pozostanie – będzie dzierżawiona do końca okresu jaki przewidywała umowa.

W przypadku odrzucenia przez dzierżawcę proponowanych zmian do umowy Agencja dopiero po zakończeniu dzierżawy przeznaczy grunty do sprzedaży – ale już na nowych zasadach określonych przepisami zmienionej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Oznacza to preferencje dla rolników indywidualnych i praktyczne ograniczenie praw innych kategorii rolników zwłaszcza wielkoobszarowych. W takiej sytuacji tzw. prawo zakupu nie będzie przysługiwać dzierżawcy.

Pełna kontrola

Projekty zakłada daleko idące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. W szczególności przewiduje się wprowadzenie prawa pierwokupu całego gospodarstwa rolnego, jak również wprowadzenie bardzo rygorystycznych kryteriów wykształcenia rolniczego – dla rolnika indywidualnego. Zawód rolnika de facto stanie się zawodem regulowanym o bardzo utrudnionymi dostępie. Jedynym pozytywem zawartym w najnowszej wersji projektu z lutego 2010 r. jest stwierdzenie że rolnicy indywidualni w rozumieniu obecnych przepisów będą nadal traktowani jako indywidualni pod rządami nowej ustawy - przez okres 5 lat od wejścia w życie nowelizacji. Czas ten będzie można wykorzystać np. na podniesienie kwalifikacji wymaganych dla rolników indywidualnych.

Analiza treści projektów wskazuje, że najważniejszymi różnicami w stosunku do poprzedniej wersji projektu to brak zniżki 5 % przy nabyciu gruntów w przypadku zawarcia porozumienia z Agencję, brak jakichkolwiek rekompensat dla dzierżawców oraz całkowite usunięcie przepisów o dzierżawie.

Dodatkowo autorzy ustawy bardzo sprytnie unikają używania pojęcia „wypowiedzenie” dzierżawy chociaż chcą osiągnąć podobny skutek, ale innym sposobem. Tym samym przyjęte rozwiązania mogą znacząco utrudnić obronę przed skutkami prawnymi wejścia w życie ustawy w opisanym wyżej kształcie.

Jacek Moniuk 
radca prawny

plik do pobrania:  artykul-nowelizacja.pdf

 


Komunikat prasowy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Warszawa, 21.03.2011.

 

Komunikat prasowy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w związku z informacją Rządu o wstrzymaniu prac nad ustawą o rekompensatach za mienie przejęte przez Skarb Państwa

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie przyjęło deklarację Premiera Donalda Tuska o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o rekompensatach za przejęte przez Skarb Państwa mienie z dezaprobatą, ale bez wielkiego zaskoczenia. Zarówno wadliwe założenia projektu, jak i opóźnianie prowadzonych prac spowodowały, że po 20 latach zmagań grupa poszkodowanych straciła zaufanie do woli i kompetencji jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, aby – oddzielając dobrze pojęty interes państwa, od interesu wąskich grup politycznych – doprowadzić do przedstawienia Sejmowi uczciwego, pro ekonomicznego, prorozwojowego i propaństwowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej.

      Przygotowane przez Rząd założenia ustawy o rekompensatach sprowadzały się do zamknięcia kwestii wszelkich roszczeń za cenę wydatkowania z budżetu z góry określonych kwot. Kwot powodujących kolejne i w ostatnich latach szybko narastające zadłużenie państwa.

Autorzy projektu zapomnieli, iż większość poszkodowanych, nie jest i nie chce być tylko środowiskiem rewindykacyjnym, spierającym się w sądach z własnym Państwem, lecz chce aktywnie uczestniczyć w zachodzących w Polsce procesach ekonomicznych i gospodarczych, w odbudowie tradycji i moralności oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zapomnieli też, że możliwości zadłużania się państwa są ograniczone.

Obecny kryzys finansów publicznych jak i sytuacja światowa, wymuszają większą refleksje nad wizją przyszłości Państwa. Wymagają też szybkich działań na rzecz tworzenia nowych źródeł wzrostu gospodarczego oraz umacniania wspólnego kulturowego dorobku.

Większość zaniedbań i marnotrawstwa istniejących aktywów, jak i brak wykorzystywania ogromnego potencjału Polski, wynika z wadliwego zarządzania majątkiem państwowym, braku jasno wytyczonych celów i ciągle obecnego w wielu kręgach i na różnych szczeblach władzy przeświadczenia, iż majątek państwowy może być źródłem finansowania własnych partykularnych interesów lub potrzeb.

 Tymczasem to własność prywatna jest podstawą normalnego funkcjonowania każdego rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego i to ona motywuje do aktywności i podejmowania inicjatyw. To dzięki niej są tworzone nowe miejsca pracy. To samo dotyczy systemów wartości i przewidywalności obowiązujących reguł. Tych reguł i wartości, których dzisiaj w Polsce ciągle brakuje.

Z powyższych względów podstawowe założenia możliwej ustawy powinny być oparte na zwrocie w naturze i przede wszystkim tam, gdzie przejęty majątek nadal znajduje się w rękach Skarbu Państwa oraz nie jest niezbędny dla zaspokajania celów publicznych. W pierwszej kolejności na taki cel należałoby przeznaczyć nieruchomości, które wobec wadliwego zarządzania, czy też braku środków lub gospodarczej wizji są źle wykorzystywane i często popadają w coraz większą ruinę.

Takie działanie nie wygeneruje nowego długu publicznego, a wręcz przeciwnie da znaczący impuls do wzrostu gospodarczego i szybszego rozwoju. Próby wyprzedaży zagrabionego mienia dla zaspokojenia doraźnych celów, naruszają też podstawowe prawo człowieka i obywatela, jakim jest własność, a niezależnie generują kolejne przyszłe koszty dla samego Państwa.

Niestety obecnie zamiast działań pro ekonomicznych i prorozwojowych spotykamy się ze stosowaniem przez władze publiczne coraz to nowych kruczków i wybiegów mających ograniczyć skalę zwrotu również tego mienia, które odbierano sprzecznie z PRL-owskim prawem. W tym celu organy państwa rozgłaszają poglądy i stanowiska pozostające w całkowitej sprzeczności z podstawowymi zasadami wykładni i stosowania prawa, jak np. koncepcja, co do jakiegoś rzekomego jednorazowego skutku dekretu PKWN o reformie rolnej.

Sytuacja taka nie tylko opóźnia rozwój gospodarczy, ale dodatkowo i w sposób oczywisty podważa pozycję Polski jako kraju, który winien przestrzegać przynajmniej podstawowych reguł i standardów praworządnego państwa.

Taka postawa władz publicznych nie spotka się nigdy z przyzwoleniem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, które będzie prowadzić i wspierać wszelkie działania prowadzące do budowy i umacniania świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa respektującego podstawowe prawa i wartości moralne, a także pamiętającego o naszej historii i naszych korzeniach. Będziemy stale przypominać, że polityka winna być służbą Państwu i całemu narodowi, a nie polem dla rozgrywania interesów własnych ugrupowań i ich poszczególnych członków, kosztem Państwa i społeczeństwa. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie liczy, że wobec obecnej postawy władz publicznych, jego działania będą znajdowały coraz szersze zrozumienie i wsparcie polskiego społeczeństwa.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
 

 


UWAGA, NOWOŚĆ! Skutki Dekretu PKWN
uzasadnienie uchwały SN
Stanowisko PTZ w sprawie uzasadnienia uchwały SN

Szanowni Państwo,
 
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie uprzejmie informuje, że na stronach internetowych Sądu Najwyższego ostatnio ukazało się uzasadnienie szeroko opisywanej w mediach uchwały SN, co do skutków prawnych dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej (sprawa III CZP 212/10) w której Sąd Najwyższy stwierdził (wbrew poglądowi Sądu Okręgowego w Poznaniu), że prawo własności nieruchomości ziemskich wymienionych w dekrecie przechodziło na własność Skarbu Państwa z mocy samego prawa z dniem jego ogłoszenia.

W uzasadnieniu tym (które miało wykazać słuszność poglądu Sądu Najwyższego) znajdujemy zupełnie niespotykane i zadziwiające prawnie tezy, jakoby np. przepisy rozporządzenia czyli aktu podustawowego miały zmieniać i to z mocą wsteczną przepisy dekretu, który miał rangę ustawy (jest oczywistym, że akt niższej rangi nie może zmieniać aktu wyższej rangi). Sąd Najwyższy wyraził też kolejny zadziwiający pogląd jakoby przepisy nowelizujące dekret, w których jest wprost, wyraźnie i jednoznacznie napisane, iż wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, miałyby mieć moc wsteczną i działać od chwili pierwotnego uchwalenia dekretu.
 
Poniżej załączamy wstępne stanowisko PTZ do uzasadnienia tej uchwały oraz informujemy, że wobec tak zadziwiających (ale za to chroniących interesy polityków) poglądów Sądu Najwyższego PTZ prowadzi akcję zbierania podpisów poparcia pod wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o zwrócenie się do Sądu Najwyższego o dokonanie wykładni tych przepisów w poszerzonym składzie.

                                                                                     Zarząd Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

III CZP 121_10 - stanowisko PTZ do uzasadnienia SN.pdf


Piknik w Korczewie
Korczew nad Bugiem, pow. siedlecki, woj. mazowieckieWspólne zdjęcie na schodach Pałacu. W środku z kolorowym szalem Beata Ostrowska-Harris, właścicielka Dóbr Korczewskich, córka Krystyna Ostrowskiego i Wandy z Krafftów


Na Górze Zamkowej w Drohiczynie: Małgorzata Moczulska (przewodnik), Marcin Schirmer, Piotr Biliński, Krzysztof Cichowski, Andrzej Heydel


od lewej: Michał Niemirowicz-Szczytt, Hubert Massalski, Izabela Wiercińska

od lewej: Małgorzata Długońska, Jerzy Długoński, Andrzej Heydel

Dobra Korczewskie umiejętnie sięgają po środki unijne

Park maszynowy Dóbr Korczewskich

Wieczór w Pałacu

Obora krów mlecznych, nawiązanie do tradycji przedwojennych ziemiaństwa podlaskiego

od lewej: Marcin Schirmer, Jerzy Długoński, Helena Łopińska, Michał Niemirowicz-Szczytt

Pałac Ostrowskich w Korczewie
   Nasz Program
Referaty prezesa J. Mańkowskiego i wiceprezesa M. Rydla

Założenia programowe Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wypływają nie tylko z bieżącej sytuacji prawnej, społecznej i politycznej, ale dla nas jest ważne i to, że sięgają one do korzeni, do tego, co wymyślili i wdrażali w życie nasi ojcowie. Stąd też, wszystkim zainteresowanym: członkom PTZ, sympatykom i innym, proponujemy przypomnienie dwóch referatów, wygłoszonych na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu Jubileuszu XX - lecia PTZ. Pierwszy, mówiący o naszych zadaniach na dziś, autorstwa prezesa Jerzego Mańkowskiego i drugi, historyczny, ale nawiązujący do współczesności, referat dr. Macieja Rydla, wiceprezesa PTZ.

Zalozenia programowe przemowienia prezesow

Szreniawa 18.11.2009 r. przem. J. Mankowskiego

 


LASY WAŻNE

Biuletyn nr 15 wydanie specjalne Biuletyn nr 15

BIULETYN PTZ nr 15 wyd spec (do pobrania)


Dworki i pałace mogą uratować spadkobiercy

Relacja z konferencji PTZ i wydawnictwa Beck

Dworki i pałace mogą uratować spadkobiercy

 Danuta Frey 28-09-2011, ostatnia aktualizacja 28-09-2011 03:55

Skoro nie ma szans na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej, może pokusić się o rozwiązania jednostkowe dotyczące np. obiektów zabytkowych

Taki m.in. postulat padł podczas konferencji na temat prawnych aspektów reprywatyzacji zorganizowanej w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Wydawnictwo C.H. Beck.

– Ustawa nie może się przebić, ponieważ wciąż mówi się o jednej ustawie, bez analizy poszczególnych rodzajów roszczeń powstałych na podstawie różnych aktów prawnych – mówił Witold Kołodziński, który jako urzędnik Ministerstwa Skarbu Państwa współtworzył ustawę reprywatyzacyjną z 2005 r.

Wyrok na zabytki

Brakującą ustawę zastępuje w jakimś sensie reprywatyzacja sądowa. Organy administracji i sądy coraz częściej orzekają korzystnie dla byłych właścicieli i ich spadkobierców.

 – Mimo braku uregulowań ustawowych możliwe jest dochodzenie chociażby części roszczeń – potwierdza Marcin Schirmer, wiceprezes Zarządu Głównego PTZ. – Pożądane byłoby jednak wytyczenie takich ścieżek ustawodawczych, które umożliwiłyby przynajmniej odzyskiwanie zabytkowych zespołów dworsko-parkowych.

– Brak reprywatyzacji ustawowej to wyrok na zabytki dotknięte najmocniej przez procesy nacjonalizacyjne – zwracała uwagę Barbara Jezierska, były mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. – Zespoły pałacowo-dworskie rozpadają się. Dramatyczny jest stan podworskich parków.

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że zabytki architektury rezydencjonalnej, takie jak dwory, pałace, ulegają stopniowemu niszczeniu. A pomimo postępującej degradacji organy państwa utrudniały ich zwrot spadkobiercom byłych właścicieli, którzy są żywotnie zainteresowani odzyskaniem i odrestaurowaniem konkretnych, najczęściej rodzinnych, siedzib.

 Skala roszczeń

Jeżeli natomiast majątki znajdują się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, spadkobiercy mogą je jedynie odkupić – wprawdzie z prawem pierwszeństwa i bez przetargu, ale po cenach rynkowych.

– To usankcjonowanie nacjonalizacji – komentuje Christophe de Breza, obywatel francuski, spadkobierca byłych właścicieli majątku w Więckowicach pod Poznaniem, któremu ANR zaproponowała odkupienie opuszczonego dziś dworu.

Ratunkiem dla zabytków mogłaby się stać ustawa reprywatyzacyjna ograniczona do obiektów zabytkowych, a może nawet jeszcze węziej – do przejętych na podstawie dekretu o reformie rolnej. Do jej uchwalenia niezbędna byłaby wola polityczna, ale ułatwiłaby je ograniczona skala roszczeń oraz fakt, że chodzi o przyszłość dóbr kultury.

Taka ewentualna reprywatyzacja ustawowa mogłaby przewidywać zwrot zabytkowych nieruchomości wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a odszkodowania tam, gdzie ze względu chociażby na nieodwracalne skutki prawne czy poczynione nakłady jest to niemożliwe. Właścicieli rewindykowanych obiektów obowiązywałyby też przepisy ustawy o ochronie zabytków.

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie twierdzi, że w zasobach Skarbu Państwa, zarówno pod postacią nieruchomości, jak i udziałów w spółkach, znajduje się obecnie mienie o wartości wystarczającej do pokrycia takich roszczeń. Wysokość rekompensat czy rozłożenie ich w czasie byłyby do uzgodnienia.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

Dobra ziemskie

Obecny stan nieruchomości

- 16 tys. dworów i 5 tys. pałaców, z tego 4 tys. na Kresach – tyle ich było w 1939 r. w Polsce

- 10 tys. majątków ziemskich – tyle przejęto na mocy dekretu o reformie rolnej - 2,7 tys. dworów i 2 tys. pałaców, z których 3 tys. jest w stanie ruiny, zniszczonych, przebudowanych – tyle przetrwało z 12 tys. przejętych dworków i pałaców

- 2,3 tys. zespołów dworskich i pałacowo-parkowych, w tym poniemieckich, przeważnie w złym stanie, figurowało 31 grudnia 2010 r. w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/723309.html

 Referaty programowe prezesa J. Mańkowskiego i wiceprezesa M. Rydla

Założenia programowe Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wypływają nie tylko z bieżącej sytuacji prawnej, społecznej i politycznej, ale dla nas jest ważne i to, że sięgają one do korzeni, do tego, co wymyślili i wdrażali w życie nasi ojcowie. Stąd też, wszystkim zainteresowanym: członkom PTZ, sympatykom i innym, proponujemy przypomnienie dwóch referatów, wygłoszonych na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu Jubileuszu XX - lecia PTZ. Pierwszy, mówiący o naszych zadaniach na dziś, autorstwa prezesa Jerzego Mańkowskiego i drugi, historyczny, ale nawiązujący do współczesności, referat dr. Macieja Rydla, wiceprezesa PTZ.

Nasz program (J. Mańkowski, M. Rydel)

Nasz program (J. Mańkowski, Szreniawa 2009)

 

 


 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1.  
      1.  
       1.  
        1.  
         1.  
          1.  
           1.  
            1.  
                 1.