Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

NEWSROOM

Próba nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Senacie

     W dniu 19 października br odbyło się w Senacie RP posiedzenie połączonych Komisji Ustawodaczej, i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, odczas którego rozpatrywano nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie zmiany przepisu art. 156 par. 1 pkt  2 k.p.a. Podczas posiedzenia głos zabrał przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, który wyraził negatywne stanowisko w tej kwesti. Wcześniej nasza opinia, wraz z obszernym uzasadnieniem, została złożona w biurze Senackiej Komisji Ustawodawczej. 

     Wprowadzenie proponowanych zmian uniemożliwiłoby zwrot w naturze nieruchomości zabranych dekretami nacjonalizacyjnymi, a wciąż znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, po upływie 10 lat od wydania decyzji. Ponadto w wielu przypadkach nie byłoby możliwe ubieganie się o odszkodowanie z tego tytułu.

     Po wysłuchaniu naszej opinii Senacka Komiska Ustawodawcza, która zgłosiła proponowaną zmanę, w wyniku głosowania wyłączającego członków Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pretycji, cofnęła wniosek o dokonanie przedmiotowej zmiany przepisu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o co wnioskowaliśmy. Tym samym utrzymane zostało status quo, które umożliwa ubieganie się o zwrot w naturze, w określonych przypadkach, znacjonalizowanych nieruchomości.

Link do sprawozdania z posiedzenia połączonych Komisji: http://av8.senat.pl/9KU106KPCPP851

Kontakt dla mediów: Tel. 885 955 559

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z dnia 5 września 2016 roku
w sprawie reprywatyzacji w Polsce.

Oświadczenie - plik pdf


 Komunikat Medialny 5 października 2015

Komunikat - plik pdf


 Konferencja Prasowa 5 września 2014

Materiały dla Prasy

 

1. Komunikat prasowy

2. Wystąpienie Marcina K. Schirmera Prezesa PTZ

3. Komnetarz Macieja Rydla wice Prezesa PTZ

4. Petycja do władz

5. Ulotka

 


Komunikat prasowy po Zjeździe Delegatów i wyborach Nowego Zarządu 24 maja 2014

 

NOWY ZARZĄD ZIEMIAN I WALKA O SPRAWIEDLIWĄ REPRYWATYZACJĘ

 

     Spadkobiercy polskich ziemian nie zrezygnują z działań, dążących do sprawiedliwego uregulowania stosunków własnościowych w Polsce. Problemem tym zajmie się nowo wybrany Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w składzie: Marcin Konrad Schirmer – prezes, Danuta Prus-Głowacka – wiceprezes, Maciej Rydel – wiceprezes, Władysław Sobański – sekretarz, Tomasz Brzozowski – skarbnik oraz członkowie: Andrzej Marian Laudowicz, Piotr Szymon Łoś, Katarzyna Slaska, Stanisław Ziemecki. 

     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie planuje wzmóc starania o odpowiednie, dogodne dla ziemian i Skarbu Państwa rozwiązania problemu reprywatyzacji. Ziemianie uważają, że kolejne rządy w Polsce zmarnowały 25-letni okres, w którym mogły doprowadzić do kompromisowego rozwiązania tego problemu. Przyczynkiem do przypomnienia niewygodnego i wstydliwego tematu braku uregulowań prawnych, jest 70 rocznica stalinowskiej, a ciągle obowiązującej ustawy o tzw. reformie rolnej, która przypada w bieżącym roku.

     Ponadto, nowy Zarząd Główny skupi się na wewnętrznym wzmocnieniu Towarzystwa, m.in. poprzez jeszcze większe otwarcie się na nowe środowiska, popierające priorytety działalności i etos ziemiaństwa.

    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jest organizacją pożytku publicznego, powstałą w 1990 roku, spadkobiercą przedwojennego Związku Ziemian, jednej z najliczniejszych polskich organizacji zawodowo-rolniczych. Współcześnie członkami PTZ są potomkowie właścicieli ziemskich, na których przez przynajmniej 200 lat ciążył obowiązek wyżywienia i obronności kraju. Wśród ziemian byli i są także wybitni mecenasi kultury oraz bardzo wielu przedstawicieli nauki.

     Ziemianie zostali wywłaszczeni w latach 1944/45 w ramach dekretu PKWN o tzw. reformie rolnej. Ziemia została rozparcelowana na rzecz rolników indywidualnych, ale duża część ziemi i nieruchomości zostały w gestii Skarbu Państwa.  

 Więcej informacji – zapraszam do kontaktu:

Piotr Sz. Łoś, 782 399 493 lub ptzsekretariat@wp.pl

  

SLD APELUJE O ZACHOWANIE DLA SKARBU PAŃSTWA RESZTEK PAŃSTWOWEJ ZIEMI...

Poseł Cezary Olejniczak z SLD widział wczoraj potrzebę uwzględnienia przy wprowadzanych zmianach również ziemi:


- Przypomnijmy sobie, że były również państwowe gospodarstwa rolne - mówił. - Gdzie one są? Nie ma ich. Kto się na tym uwłaszczył? Każdy sobie może na to pytanie odpowiedzieć. Apeluję do wszystkich posłanek i posłów na tej sali: Jest jeszcze część ziemi rolnej wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa, zostały spółki strategiczne Skarbu Państwa, ale za chwilę może ich nie być, prosiłbym, żebyśmy również nad tym się pochylili. Nie jestem konstytucjonalistą, nie jestem prawnikiem, nie jestem leśnikiem. Jestem obywatelem tego kraju, dla którego ojczyzna jest najważniejszym dobrem, podobnie jak dla każdego z nas, wszystkich pań posłanek i panów posłów. Apeluję, żebyśmy się nad tym pochylili, bo za chwilę w zasobie Skarbu Państwa oprócz Lasów Państwowych nie będzie już ziemi państwowej. Uważam, że te perełki, które zostały, powinny zostać zachowane dla przyszłych pokoleń.

(kliknij w link poniżej)

http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/nie-prywatyzowac-resztki-ziemi-z-zasobow-anr,51151.html