Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Ziemiaństwo dzisiaj

Ziemiaństwo dzisiaj

 

     Izabela Maria z Bojanowskich Dzieduszycka (ur. 1928), córka Józefa, ziemianina z Niechłodu w Wielkopolsce, żołnierz AK (ps. „Kazia”), specjalistka w dziedzinie przemysłu okrętowego. Niestrudzona działaczka społeczna na polu kształcenia i wychowania młodzieży z różnych środowisk, ale przede wszystkim inteligencji o korzeniach ziemiańskich. Jest prezesem Przymierza Rodzin i współtwórczynią sieci szkół w Warszawie.
 

 

    Michał Chyczewski (ur. 1980), absolwent SGH. Pracował w wielu instytucjach finansowych, 2007-2009 był wiceministrem Skarbu Państwa, odpowiedzialnym za transakcje prywatyzacyjne i nadzór nad instytucjami finansowymi i instytucjami rynku kapitałowego; był dyrektorem w Banku Gospodarstwa Krajowego; jest partnerem MCI Management S.A. Pochodzi z rodziny ziemiańskiej, członek PTZ. 
 

     Tomasz Sadowski (ur. 1943), psycholog, założyciel instytucji integracji i społecznej gospodarki,  przewodniczący Zarządu Fundacji „Barka”, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji, członek Grupy Strategicznej ds. Rozwiązań Systemowych  Ekonomii Społecznej przy Premierze RP. W latach 1989 – 2004 stworzył system rehabilitacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej dla środowisk dysfunkcyjnych. Potomek ziemiańskiej rodziny.
 

        Paweł Turno (ur. 1960), absolwent Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, asystent w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Był jednym z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1989-1992 założycielem i Prezesem AMS S.A. Obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej i jeden z udziałowców BB Investment, zasiada też w radach i jest udziałowcem innych spółek. Pochodzi z wielkopolskiej linii Turnów, z Objezierza, członek PTZ. 
 

     Jolanta Bisping-Mycielska (ur. 1944), wychowana w Krakowie w rodzinie o tradycjach ziemiańskich (dziadek Jan Nepomucen Bisping był ordynatem massalańskim), jest absolwentką Krakowskiej Wyższej Szkoły Muzycznej; pianistka, nauczycielka gry na fortepianie. Od lat działa społecznie, m.in. w ramach tzw. małego wolontariatu, ale głównie jako organizatorka Balów Debiutantów, charytatywnych spotkań karnawałowych dla młodzieży ze środowiska ziemiaństwa i kultury. Dama Maltańska Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.  
 

     Mikołaj Pietraszak Dmowski (ur. 1966) - na zdjęciu z Danutą Prus-Głowacką - prezes Zarządu Majątku Rogalin, działającym na rzecz Fundacji Raczyńskich. Filolog, historyk sztuki, menadżer, z zamiłowania hodowca, rolnik, w praktyce wykonujący zawód przedsiębiorcy rolnego.