Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Członkowstwo

Zachęcamy potomków ziemian do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Poniżej dostępne są Deklaracje członkowskie, zarówno dla członków rzeczywistych, jak i wspierających. 

Deklaracja czlonkowska czlonek rzeczywisty.pdf

Deklaracja czlonkowska czlonek wspierajacy.pdf


STATUT PTZ.pdf