Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Dekret o reformie rolnej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, co do skutków prawnych dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1944 r. Nr 4 poz. 17 ze zmianami):

        PTZ stanowisko do dekretu o reformie rolnej.pdf - plik do pobrania