ANDRZEJ LAUDOWICZ (Ur. 1933) Członek Honorowy PTZ

Pochodzi z Ziemi Kalisko-Łęczyckiej, gdzie rodzina jego h. Jastrzębiec osiadła w XVI wieku, po przybyciu ze Żmudzi. Laudowicze gospodarowali do 1939 roku w majątkach Ptaszkowice, Tuwalczew i Pilichy, skąd zostali wysiedleni przez Niemców, a w 1945 roku cały majątek zabrała im tzw. ”reforma rolna”.

Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, a dla nabycia praktyki rolnej pracował na różnych stanowiskach w PGR. Zainteresowany hodowlą zwierząt skończył studium wełnoznawcze na Politechnice Łódzkiej, a później kursy selekcjonerskie owiec. Jako specjalista Stacji Hodowli Zwierząt w Białymstoku opracował program genetycznego doskonalenia owiec, za co dostał nagrodę Ministra Rolnictwa. W 1971 roku został dyrektorem Zrzeszenia Związków Hodowców Owiec w Polsce, a później szefem działu hodowli owiec w Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt.

Jest cenionym selekcjonerem owiec, odznaczonym Krzyżem Kawalerskim OOP.

Przyczynił się do znacznego zwiększenia eksportu owiec i rozwoju strzyży mechanicznej.

W ramach Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego utworzył i redagował miesięcznik „Owczarstwo”, opracował album „Owce w Polsce” i opublikował szereg artykułów w prasie rolniczej.

O 1990 roku jest czynnym członkiem PTZ. Jest inicjatorem kwartalnika „Wiadomości ziemiańskie”, którego był naczelnym redaktorem w latach 1999 – 2006.

W latach 2006 - 2009 pełnił funkcję wiceprezesa PTZ. Dn. 9 kwietnia 2011 roku Zjazd Walny PTZ przyznał mu godność Członka Honorowego PTZ.